15 Temmuz’un resmi tatil olması TBMM’de kabul edildi

Hali hazırda 3 grup resmi tatil türümüz bulunmaktadır:

1- Ulusal bayramlar: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim (2429 sayılı Kanunumuzda sadece 29 Ekim için tatilin bir önce saat 13:00’te başlayacağı hüküm altına alınmıştır.)
2- Dini bayramlar: Ramazan ve kurban bayramları
3- Diğer tatiller: 1 Ocak yılbaşı, 1 Mayıs emek ve dayanışma günü..

15 Temmuz; 1 Ocak ve 1 Mayıs’tan sonra 3. tatil olarak mevzuatımıza girmiştir.

MECLİS’TE BUGÜN KABUL EDİLEN KANUN ŞU ŞEKİLDEDİR

MADDE 1- (1) Ankara iline bağlı Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir.
“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükler Günü tatilidir.”

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Memurlar.net

Comments
  1. Veterinary Medic

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir