2009 PMYO Başvuru İçin Evrak Teslimi Başladı

2009 PMYO sınavına müracaat için evrak teslim işlemleri bugün başladı. İnternet önkaydını yapan aday adayları istenilen evrakları hazırladıktan sonra 20-30 Temmuz tarihleri arasında (26 Temmuz Pazar günü hariç) ikamet adreslerinin

 

bağlı olduğu PMYO’na giderek evraklarını teslim edecekler. Evrak teslimi yapan adaylara Mülakat sınavı tarihi ve Mülakat sınavı giriş belgesi verilecek. İnternet önkaydını yapan adaylardan bilgilerini yanlış veya hatalı girenler evrak tesliminde bu hataları düzelttirebilirler. Şartlara uyduğu veya uyduğunu düşündüğü halde internet önkaydını yapamayan adaylar PMYO’na giderek bu hatanın kaynağını veya çözüm yollarını öğrenebilirler.

 

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAŞVURUSUNU ŞAHSEN ONAYLATMA VE EVRAK TESLİMİ
İnternetten ön başvuru yapan ve 2009 ÖSS’den yeterli müracaat puanını alan adayların 20-30 Temmuz 2009 tarihleri arasında (26 Temmuz Pazar günü hariç) aşağıda bulunan Başvuru Merkezlerine şahsen başvurda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya 20-30 Temmuz 2009 tarihleri arasından başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların  ön başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.( İnternet üzerinden ön başvuru kesin müracaat sayılmaz. Ön başvuruları sınav merkezlerince onaylanmayan adayların önbaşvurularının hukuki geçerliliği yoktur.)

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru dosyası,(Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu’nun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerince verilecektir.)

2. Başvuru dilekçesi,(Başvuru dosyasının içerisinde mevcuttur.)

3. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu ( Banka hesap numarası ve başvuru ücreti ileriki tarihlerde web sitemizden yayınlanacaktır.)

4. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği (Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı olacaktır. Adayların kendilerinin yazmış oldukları T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

5. Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği, (Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda  öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli süreti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen husulara uygun son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotograf, (Fotografların arkasına T.C. Kimlik No , Ad ve Soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)

7. İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüklerinden alınan Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,

8. 2009 yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği, ( Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından belgenin imzalanması şartı ile ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar.)

9. Son üç ay içerisinden alınmış Vukaatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10. Son üç ay içerisinde alınmış kendisinin ve evli ise eşinin Adli Sicil Belgeleri, isim veya soyadı düzeltmesi yapanlar için önceki ve sonraki ad/soyadına göre Adli Sicil Belgesi,(Adli Sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının ibraz edeceklerdir.)

11. Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,

12. Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul  veya  dört yıllık  Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Akerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2011 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Tecil Belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir. Tecil Belgesi getirmeyen ve başvuru esanasında Yüksekokul veya Fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak,  yapılmış olsa dahi PMYO’dan ilişikleri kesilecektir.

Sınavlarda başarılı olan Askerlik Hizmetini yapmamış 1986-1987 doğumlu erkek adaylardan   PMYO’ya kayıt esnasında bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden “Polis Meslek Yüksekokulu’na kayıt olamsında Askerlik Yönünden sakınca yoktur.”ibareli belge veya tecil belgesi,

13. Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malülü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malüllük Belgesi” istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

DİKKAT :Ön başvurusunu yapıpda evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir  surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET