2009 PMYO Sınav Puanı Hesaplanması ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Cevap kağıtları ÖSYM’de  optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

Değerlendirmede  doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ; ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM Başkanlığına yapacaklardır. ÖSYM Başkanlığı süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

]]>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir