PMYO’yu Kazanan Adaylar İçin Duyuru

1 kasım 2009 tarihinde yapılan polis meslek yüksek okulu yazılı (test) sınavında başarılı olan ve polis meslek yüksek okullarına planlamaları yapılan adaylardan kayıt esnasında istenilen belgeler aşağıdadır.

 

 

Adayların Polis Meslek Yüksek Okullarına kayıt yaptırabilmeleri için müracaat esnasında;

1.Mezun olduğu liseye ait diplomanın veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, ancak Kesin Kayıt esnasında diplomanın veya çıkış belgesinin aslı getirilecektir. Aksi takdirde Kesin Kayıtları yapılmayacaktır.

2.1986-1987 doğumlu askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylardan askerlik şubelerinden alınmış “Tecil Belgesi” veya  “Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca yoktur” ibareli yazı, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylardan “Terhis Belgesi”,

 

3.İnternet çıktısı ile başvuru yapanların Öğrenci Seçme Sınav Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
4.Nüfus Cüzdanının aslını getirmeleri gerekmektedir,
5.4 adet vesikalık fotoğraf,

Ancak yukarıda sayılan belgelerin onaylı suretleri ile Geçici Kayıt yaptıran adayların bu belgelerin asıl suretlerini eğitim-öğretimin başlama tarihine kadar getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca; Askerlik erteleme işlemleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak düzenlenen Asker Alma Yönergesi esaslarına göre yürütüldüğünden anılan Kanunun 35/C maddesine göre iki yıl veya daha uzun süreli yüksekokul veya fakülteden mezun olan yükümlülerin eşiti veya daha alt seviyede bir öğrenim kurumuna girmeleri halinde öğrencilikleri nedeniyle askerliklerinin ertesi yıla bırakılması mümkün olmamaktadır. Buna göre askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylardan bu durumda bulunanların 2011 yılı Temmuz ayı sonuna kadar askerliklerini tecil ettirdiklerine dair askerlik şube başkanlıklarından aldıkları belgeleri geçici kayıt esnasında getirmeleri gerekmektedir. (Başvuru esnasında bu belgeyi teslim eden ve dosyalarında bulunan adaylardan istenilmeyecektir.) Bu durumda olup da anılan belgeyi getirmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumda bulunduğu halde kayıt esnasında bu durumunu beyan etmeyen ya da yanlış beyanda bulunan adayların ilgili askerlik şubelerince ertelemeleri yapılmaması halinde yüksekokuldan ilişiği kesilecek ve geçen süredeki tazminat tutarı ödettirilecektir.

AÇIKLAMA:

Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Adayların Geçici Kayıtlarını yaptırmaları için yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte  13 Kasım 2009 tarihinde planlandıkları Yüksekokullara müracaat etmeleri gerekmektedir. Yüksekokullara planlaması yapılan adayların ilgili yönetmeliğin 19. maddesi hükümlerine göre en geç 13 Kasım 2009 günü mesai bitimine kadar planlandıkları Polis Meslek Yüksek Okulunda geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

Adaylar geçici kaydını yaptırdıkları andan itibaren 26 Kasım 2009 tarihinde sona erecek olan intibak eğitimi süresince yatılı olarak Yüksekokullarda kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Yüksekokul Müdürlüğünün bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden ücretleri kendilerine ait olmak üzere Sağlık Kurulu Raporu aldırılacaktır.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET