2010-2011 FYO Başvuruları

2010-2011 Eğitim öğretim dönemi FYO başvuruları ile ilgili detaylı duyuru Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.

2010 – 2011 Fakülte Yüksek Okulları (FYO) Başvuruları

Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu alanlarda personel yetiştirmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Ankara’da bulunan devlet üniversitelerinde okutulmak üzere tespit edilen branş ve kontenjanlarda, (40) FYO öğrencisi alınacaktır.

2010-2011 FYO Başvuru Kılavuzu için buraya tıklayınız

FYO Giriş Sınavı hakkında bilgiler için buraya tıklayınız

Sağlık Şartları için buraya tıklayınız

Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği için buraya tıklayınız

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ OKUTMA YÖNETMELİĞİ‘nin 9.maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Müracaat

Madde 9 – (Değişiklik : 23.06.2010/27620) Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve 8 inci maddeye göre duyurulan süre içinde;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,

c) Öğrenim durumu beyanı,

ç) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu notları gösteren transkript ile hazırlık sınıfından muaf veya geçmiş olduğunu belirten belgelerin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

e) 1 adet vesikalık fotoğraf

ile FYO Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat ederler.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Müracaatlarla ilgili duyurular kurumun internet sayfasında yapılır. Müracaatı kabul edilen adaylara “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Kurumun internet sayfasında ilan edilen müracaat sonucu olumsuz olan adaylara talebi halinde gerekçesi yazılı olarak bildirilir.”

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET