2010 PMYO Evrak Teslimi ve Şahsen Başvuruları

2010 Polis Meslek Yüksekokulları PMYO Evrak Teslimi ve Şahsen Başvuruları 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü başlayacaktır. Evrak Teslimleri ve şahsen başvuru 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasında (16 Mayıs Pazar günü hariç) yapılacaktır. PMYO Aday Adayları evraklarını hazırladıktan sonra ikamet adreslerinin bağlı olduğu Başvuru Merkezlerine bizzat giderek başvurularını tamamlayacaklardır. Evrak teslimlerinizi son güne bırakmamanızı tavsiye ediyoruz.

 

İnternet ön başvurusu yapmayanlar yarından itibaren tekrar ön başvurularını yapmak üzere http://pmyo.pa.edu.tr adresine girebilirler. İnternet ön başvurusunu yanlış veya eksik dolduranlar veya hata ile karşılaşanlar evrak teslimi yaparken bu hataları düzelttirebilirler.

Evrak tesliminizi tam olarak yaptıktan sonra sizlere Mülakat Sınavı Giriş Belgesi ve tarihi verecekler. Mülakat sınavı ile üniversitede okuyan aday adaylarının final sınavları çakışabilir. Bu durumu evrak tesliminde yetkililere söyleyerek Mülakat Sınavı tarihleri arasında daha uygun bir tarihi vermeleri istenebilir.

 

Dikkat:

Başvuru ücreti olan 30 TL’yi yatırmadan evrak teslimine gitmeyin.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA HESAP NUMARASI : 30 TL , Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ nün Türkiye Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesi (TR530001200938500080000015) nolu hesabına yatırılacaktır. (Havele Ücreti Alınmayacaktır.)

 

İstenilen Evraklar;

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 1. Başvuru dosyası,(Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu’nun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerince verilecektir.)
 2. Başvuru dilekçesi,(Başvuru dosyasının içerisinde mevcuttur.)
 3. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu
 4. Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar,(Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı olacaktır. Adayların kendilerinin yazmış oldukları T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecektir.)
 5. Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesi’indeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.(Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli süreti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen husulara uygun son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotograf, (Fotografların arkasına T.C. Kimlik No , Ad ve Soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)
 7. Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,
 8. Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,
 9. Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,
 10. Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Akerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Tecil Belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir. Tecil Belgesi getirmeyen ve başvuru esanasında Yüksekokul veya Fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi PMYO’dan ilişikleri kesilecektir. Sınavlarda başarılı olan Askerlik Hizmetini yapmamış 1987-1988 doğumlu erkek adaylardan PMYO’ya kayıt esnasında bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden “Polis Meslek Yüksekokulu’na kayıt olamsında Askerlik Yönünden sakınca yoktur.”ibareli belge veya tecil belgesi,
 11. Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malülü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malüllük Belgesi” istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)
DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2010-2011 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfüs Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir. Bu belgeler kesin kayıt sırasında istenecektir.
DİKKAT : Ön başvurusunu yapıpda evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
İstenilen evrakları dikkatlice inceleyin aklınıza takılan konuları mutlaka PMYO’na gitmeden telefonla sorup yetkilelerden yönlendirmelerini isteyin. Lİse 4. sınıf öğrencileri mutlaka PMYO’nu arayarak 5. maddedeki evrak detayını sorsunlar.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET