2011 FYO Başvuruları başladı

Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel
ihtiyacını karşılamak üzere Ankara’da bulunan devlet üniversitelerinin (Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir.

 

 

FYO başvuruları 19 Eylül – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız.

 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen bölümlerde toplam (50) öğrenci alınacaktır.

2011-2012 YILI FYO KONTENJANLARI
BÖLÜM SAYI BÖLÜM SAYI
HUKUK 12 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7
MALİYE 3 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6
İKTİSAT 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1
İŞLETME 2 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 3
İSTATİSTİK 3 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ 3 BİLGİSAYAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1
ARAP DİLİ EDEBİYATI/ÖĞRETMENLİĞİ 1 BİYOLOJİ 1

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Polis Koleji, lise ve dengi okullardan mezun olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak veya devam ettiği
kontenjan dahilindeki öğretim dallarında 1.,2.,3. sınıfında okuyor olmak ve bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,
3. İlgili devlet üniversitesinin son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci öğretim programlarında olmamak,
4. Hazırlık sınıfı bulunan bölümlerde hazırlık sınıfını geçmiş olmak/hazırlık sınıfından muaf olmak veya hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olmak,
5. Sağlık durumu yönünden 04 Ağustos 2003 gün ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3 belirtilen hastalık
branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak,
6. Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam edecekler için 22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından, üçüncü
sınıfa devam edecekler için 24 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.),
7. Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm’ den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun
olmak,
8. Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
9. Askerlikle ilişiği bulunmamak,
10. Devlet memuru veya müstafi duruma düşmüş olmamak,
11. Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,
12. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti
bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile
neticelenmemiş olmak,
13. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
14. Anarşi ve terör eylemlerini desteklememiş ve bu eylemlere katılmamış olmak,
15. Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak,
16. İtiyad derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
17. Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik
türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,
yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
18. Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak,
19. Öğrenim sırasında kısa ve uzun süreli uzaklaştırma cezası almamış olmak.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Dilekçe.
2. 1,2 ve 3 üncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu notları gösteren transkript ile kurumca onaylı öğrenci belgesi (disiplin cezası olup olmadığı
belirtilecektir),
3. Hazırlık sınıfından muaf veya geçmiş olduğunu belirten kurumca onaylı belge,
4. Lise diploması veya okul çıkış belgesi aslı veya onaylı fotokopisi,
5. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.
BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA
BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Eylül 2011–30 Eylül 2011
TELEFON : 0 312 412 12 35 – 37
SINAV TARİHLERİ
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI : 4 Ekim 2011
MÜLAKAT SINAVI : 5-6 Ekim 2011

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET