2012 PMYO Giriş Şartları

2012 Polis Meslek Yüksekokulları başvuru ve giriş şartları bugün açıklandı. Polis olmak isteyenlere hayırlı olsun.Başvuru tarihleri, başvuru puanları, başvuru evrakları ve internet başvuruları ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

 

 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI   GİRİŞ SINAVLARIPolis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının “Polis Memuru” ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır.

 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR a) T.C. vatandaşı olmak, b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak, c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik   nedeniyle çıkarılmamış olmak, ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 270 puan almış olmak,

d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2012) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış  olmak (01 Ekim 1989 – 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1987-01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak) ,

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri    yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma      yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Kasten işlenen ve Türk Ceza Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,

4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

 

şartları aranır.

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ    İnternet Üzerinden Ön Başvuru

Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 25 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.

 

 

Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

 

İnternetten ön başvuru yapan adayların 30 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında başvuru merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru yapabilirler. Adaylar başvurdukları başvuru merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavlarına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.

 

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

1-Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır.)

2-Sınav Başvuru dilekçesi (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır),

3-Aday Tanıma Bilgi Formu (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır),

4-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümün onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)

6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (zarf içerisine koyulacaktır),

7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,

8-Askerlik hizmetini yapan Adaylar için “Askerlik Terhis Belgesi” aslı ve fotokopisi,

9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir. (Son bir Yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarında Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

 

AŞAĞIDAKİ DURUMLAR DA DAHİL ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇ BİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEZ

 

a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,

b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,

c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,

d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

 

 

İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ:

YGS sonuçları açıklandıktan sonra 25 Nisan -11 Mayıs 2012 tarihleri arasında,

 

BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ:

30 Nisan -11 Mayıs tarihleri arasında (1 Mayıs ve 6 Mayıs tarihleri hariç)

 

BAŞVURU ÜCRETİ:   50 ¨ (Elli Türk Lirası).

BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI:

Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 30 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında yatırılacaktır.

 

 

ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ:

21 Mayıs – 02 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.  ( 27 Mayıs hariç )

 

YAZILI SINAVIN TARİHİ: 01 TEMMUZ 2012 ( Pazar Günü)

 

YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ:

Yazılı Sınavda Adaylara orta öğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Bölümlerinden oluşan 120 sorulu bir test uygulanacaktır. Testteki Konular ve Ağırlıkları;

Genel Yetenek: Türkçe (%30), Matematik (%30),

Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası(%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10),

 

İRTİBAT ADRESİ:

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü

Gölbaşı/ANKARA

WEB ADRESLERİ:

http://pmyo.pa.edu.tr/.      http://www.egm.gov.tr/ http://www.pa.edu/.   TEL : (0312) 412 54 00

 

 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI

BAŞVURU MERKEZLERİ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Polis Akademisi Başkanlığı

Gölbaşı / ANKARA 06830

Tel:0 312 412 54 00

Fax: 0 312 499 70 33

A.GAFFAR OKKAN PMYO

Silvan Yolu

DİYARBAKIR 21000

Tel: 0 412 326 12 51 – 53

Fax:0 412 326 10 65

AFYONKARAHİSAR PMYO

Hasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu

AFYONKARAHİSAR 03100

Tel: 0 272 213 17 42

Fax: 0 272 213 44 90

AKSARAY PMYO

Konya Yolu Üzeri

AKSARAY 68100

Tel: 0 382 215 34 30 – 31

Fax: 0 382 215 38 38

ADANA KEMAL SERHADLI PMYO

Yaşar Doğu Cad.

Yüreğir / ADANA 01330

Tel: 0 322 346 09 67 – 68

Fax: 0 322 346 0969

BALIKESİR PMYO

Pamukçu Kasabası İzmir Yolu

Pamukçu / BALIKESİR 10140

Tel: 0 266 257 11 92 – 93

Fax: 0 266 257 11 95

ERZURUM PMYO

Atatürk Bulvarı

Palandöken / ERZURUM 25070

Tel: 0 442 315 72 87

Fax: 0 442 315 26 69

ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO

Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad.

ELAZIĞ 23100

TEL: 0 424 247 69 20 – 21

Fax: 0 424 247 69 22

GAZİANTEP PMYO

Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad.

Şehit Kamil / GAZİANTEP 27060

Tel: 0 342 321 06 38 – 39

Fax: 0 342 321 36 55

HATAY PMYO

İskenderun Karayolu Üzeri

HATAY 31100

Tel: 0 326 267 33 89

Fax: 0 326 267 33 58

İSTANBUL Ş.BALCI PMYO

Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad.

Florya / İSTANBUL 34153

Tel: 0 212 624 32 92

Fax: 0 212 425 01 94

İZMİR R.ÜNSAL PMYO

Menderes Cad..

Şirinyer / İZMİR 35120

Tel: 0 232 487 13 45

Fax: 0 232 487 37 52

KAYSERİ PMYO

Erkilet Bulvarı

Kocasinan / KAYSERİ 38090

Tel: 0 352 351 02 1 3 -14

Fax: 0 352 351 02 15

KASTAMONU PMYO

Saraçlar Mah. Huzurevi Cad.

KASTAMONU 37100

Tel: 0 366 212 48 35

Fax: 0 366 215 24 26

KIRIKKALE PMYO

Erenler Mah.Şht. Onbaşı Murat SITKI Cad.

Yahşihan / KIRIKKALE

Tel: 0 318 224 68 75 -76

Fax: 0 318 224 68 74

KONYA EREĞLİ PMYO

Toros Mah.

Ereğli / KONYA 42320

Tel: 0 332 712 45 46

Fax: 0 332 712 37 57

MALATYA PMYO

Ankara Asfaltı

MALATYA 44110

Tel: 0 422 238 00 01 – 02

Fax: 0 422 238 00 04

NİĞDE PMYO

Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu

NİĞDE 51100

Tel: 0 388 233 04 01 -02 -03

Fax: 0 388 232 04 00

SAMSUN 19 MAYIS PMYO

Bafra Karayolu Üzeri

SAMSUN 55290

Tel: 0 362 467 15 80 – 81

Fax: 0 362 467 15 83

TRABZON PMYO

Yalı Mah. Polis Okulu Cad.

Pelitli / TRABZON 61010

Tel: 0 462 334 35 93

Fax: 0 462 334 30 29

YOZGAT PMYO

Fatih Mah. Çamlık Mevki

YOZGAT 66100

Tel: 0 354 212 50 90

Fax: 0 354 212 01 18

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET