2013 PMYO Yazılı Sınavı Sayısal Bilgiler

2013 – 2014 eğitim – öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okullarına alınacak öğrencileri belirlemek üzere 30 Haziran 2013 tarihinde ÖSYM Başkanlığınca belirlenen 20 bölge merkezlerinde yazılı (test) sınavı yapılmıştır. 

ÖSYM Başkanlığınca 20 bölge merkezinde (28024) aday yazılı sınava katılmıştır. 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılında 26 Polis Meslek Yüksek Okuluna (6760) erkek, (250) bayan olmak üzere toplam (7010) aday asıl ve asıl adayların %20’si olan ( 1352 ) erkek, (50) bayan olmak üzere toplam (1402) aday yedek olarak tespit edilmiştir.

 

Yazılı (test) sınavına katılan adaylara ait sınav cevap kâğıtlarının ÖSYM Başkanlığınca bilgisayar ortamında optik okuyucuda okutularak değerlendirilmesi sonucunda,

 
    Tavan Taban
ASIL ERKEK (6760) aday (84,5833) (52,50)
ASIL BAYAN (250) aday (76,45833) (63,95833)
YEDEK ERKEK (1352) aday (52,50) (51,0417)
YEDEK BAYAN (50) aday (63,95833) (63,125)
BAŞARISIZ ERKEK (12013) aday (51,0417) (7,29167)
BAŞARISIZ BAYAN (7564) aday (63,125) (10,625)

 

Emniyet Teşkilatı şehit ve Görev malulleri eş ve çocuklarından (23) erkek, (12) bayan sınava girmiş olup; (13) erkek (09) bayan aday toplam (22) aday başarılı olmuştur. PMYO Giriş Yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. bendine göre, yazılı sınavda alınan en yüksek puanın 1/3’ünü alan Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarının puanlarında, en yakın küsurat adayların lehine esas alınmak suretiyle, en az (28,1944) puanı geçen (13) erkek ve en az(25,48611) puanı geçen (09) bayan olmak üzere toplam (22) adayın asıl aday listesine dâhil edilmiştir.
]]>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir