.

2013 PMYO Yazılı Sınavının İçeriği

2013 PMYO başvuru kılavuzunda 2013 pmyo yazılı sınavının içeriği açıklandı.

Yazılı Sınav saat 09:30 da başlayacak ve 2 saat sürecektir.
Yazılı sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan
120 soruluk bir test uygulanacaktır. Sınavda soruların bölümlere dağılımı; Genel Yetenek bölümünden Türkçe
(%30), Matematik (%30), Genel Kültür bölümünden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya
Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10)’dur. Adaylar soruların
cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile
okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.
Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap
sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Adayların başarı puanı tespit edilirken;
ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Başarı Puanı hesaplanacaktır.

]]>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir