2015 FYO alımları açıklandı 2500 kişi alınacak

(Fakülte Yüksek Okullar), 2015 alımları hakkında beklenen açıklama yapıldı.

 

İçişleri Bakanlığının polis  amiri yetiştiren Polis Akademisine alımları durdurması ile polis amiri yetiştirme sistemindeki yeniliklerin nasıl olacağı merak konusu idi.

Polis Akademisine bağlı FYO birimi vasıtasıyla polis amirlerinin eğitimi ve polis teşkilatına alımları resmi açıklamayla kesinleşmiş oldu. Daha önce soru cevap bölümümüzden konuyla ilgili duyumlarımızı paylaşmıştık.

hakkında soru cevap şeklinde açıklanan başvuru şartlarını polis amiri olmak isteyenlere bilgi verelim.

 

?

FYO Fakülte Yüksek Okullar şubesinin kısaltmasıdır. Polis Akademisine bağlı bir birimdir. FYO’da açıklanan üniversitelerin öğrencileri hem kendi üniversitelerinde emniyet teşkilatı adına okuyor hem de Polis Akademisini okumuş sayılıyor.

Kendi üniversiteleri bitince hem üniversite eğitimleri sonucu aldıkları ünvanlar ile birlikte emniyet teşkilatında komiser yardımcısı olarak göreve başlıyorlar. (Polis Akademisi mezunlarının hak ettiği tüm özlük haklarına sahip oluyorlar) Emniyet Müdürlüğüne kadar yükselebiliyorlar.

 

FYO nerelerde var?

FYO başvuruları önceki yıllarda olduğu gibi sadece Ankara’da değil Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılabilecek.

 

FYO kaç kişi alınacak?

Polis Akademisine alımların durdurulması ile sayının kaç olacağı merak ediliyordu.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen Fakültelerden toplam (2500) öğrenci alınması planlanmaktadır.

 

Adaylarda Aranan Genel Şartlar Nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
  1. Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
  2. Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
  3. Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,

  öğrencilerinden olmak.

 3. İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,
 5. Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 163 cm’ den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
 6. Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
 7. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 8. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 9. Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 10. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
 11. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
 12. Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
 13. Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
 14. Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
 15. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim – öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.

 

Müracaatta İstenilen Belgeler?

 1. Bu kılavuzun sonunda yer alan bağlantı sonucunda üretilecek sınav başvuru dilekçesi, doğruluk beyan belgesi ve başvuru formunun imzalı çıktıları
 2. EGM adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,
 3. Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,
 4. Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,
 5. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)

UYARI : Başvuruda istenen belgelerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır,

 

İnternet Ön Başvuruları

25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 Saat:23:59

 

ŞAHSEN BAŞVURU, FİZİKİ YETERLİLİK, MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 15 Ekim 2014 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ

ANKARA İÇİN

MÜRACAAT ADRESİ Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA
TELEFON 0 312 462 91 04-9105 FAKS 0 312 462 91 03

İSTANBUL İÇİN

MÜRACAAT ADRESİ Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBUL
TELEFON 0 212 624 32 92 FAKS 0 212 425 01 94

İZMİR İÇİN

MÜRACAAT ADRESİ Çaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR
TELEFON 0 232 487 13 45 FAKS 0 232 487 37 52

 

 

Adaylar, başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek Ankara için Şube Müdürlüğüne, İstanbul için Şükrü Balcı PMYO’na ve İzmir için Rüştü Ünsal PMYO’na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere (http://fyo.pa.edu.tr) linkinden ulaşabilirler.

UYARI: Başvuruda bulunacak adaylar (http://fyo.pa.edu.tr) linkinin altında bulunan formlardan çıktı alarak dosya içerisinde diğer evraklarla birlikte, başvuru süresi içerisinde mürcaatta bulunacağı yere şahsen başvurur.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR iLLERiNDE BULUNAN DEVLET ÜNiVERSiTELERiniN iLGili FAKÜLTELERi VE BÜNYESiNDEKi BÖLÜMLERi

Aşağıdaki bölümler haricindeki bölümlerde okuyanlar başvuramazlar.

1 Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 2 Denizcilik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
3 Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 4 Dini İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
5 Diş Hekimliği Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 6 Eczacılık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
7 Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 8 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
9 Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 10 Elektrik Elektronik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
11 Endüstiriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 12 Fen Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
13 Fen Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 14 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
15 Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 16 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
17 Hemşirelik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 18 Hukuk Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 20 İktisat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
21 İlahiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 22 İletişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
23 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 24 İnşaat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
25 İslami İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 26 İşletme Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
27 Kimya ve Metalurji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 28 Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
29 Maden Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 30 Makine Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
31 Mesleki Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 32 Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
33 Mühendislik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 34 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
35 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 36 Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
37 Orman Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 38 Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
39 Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 40 Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
41 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 42 Spor Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
43 Su ürünleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 44 Teknik Eğtim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
45 Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 46 Tekstil ve Teknolojileri Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
47 Tıp Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 48 Ticaret ve Turuzim Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
49 Turizm Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 50 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
51 Veterinerlik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 52 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
53 Yabancı Diller Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 54 Ziraat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

 

 

FYO Başvuru Formu için tıklayınız.

Comments
 1. İsmail
 2. Idoo
 3. Aytekin
 4. Mert
 5. Burak
 6. HALİL ECE
 7. kadir
 8. batuhan
 9. taner
 10. canest
 11. Hamit
 12. gürkan
 13. Wanhelsing
 14. mustafa
 15. burak
 16. Leyla Nur Bozer
 17. gizem
 18. Cevdet
  • comando
  • ömer
 19. necdet
 20. furkan
 21. esra
 22. hector
 23. büşra

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir