2015 PMYO Başvuruları Detay Bilgiler

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şartları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2015 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2015 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (270,00) ham puanı almış olmak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2015 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140,00) puan almış olmak,
 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2015) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1990 – 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak),
 5. Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 6. Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 7. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 9. Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 10. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 12. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 14. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru

 Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 18 Haziran – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba 18 Haziran-30 Haziran 2015 tarihleri mesai saatleri içerisinde 50.00TL                                 (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.  (Bankaca 2 TL işlem ücreti alınacaktır.) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Şahsen Başvuru, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı

İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuruda bulunacakları (evrak teslimi) aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları  başvuru ve sınav merkezleri, 01 Temmuz 2015 tarihinde http://pmyo.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar,                02 Temmuz – 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuru ve sınav merkezlerinde şahsen başvurularını yaparak istenilen belgeleri müracaat komisyonlarına teslim edecek ve aynı gün aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklardır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihte başvuru ve sınav merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz. Şahsen başvuru ve aday değerlendirme ve seçme sınavının yapılacağı tarihlerde yani                 02-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında internetten ön başvuru yapılamayacak ve bankalara başvuru ücreti yatırılamayacaktır.


BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 1. Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
 2. Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),
 3. Aday Sağlık Bilgilendirme Formu (indirmek için tıklayınız),
 4. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.
 5. Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
 6. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
 7. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 8. Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup onaylı fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından ayrılan veya sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ÜCRETİ

50.00 TL (Elli Türk Lirası) (Bankaca 2 TL işlem ücreti alınacaktır)

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ VE HESAP NUMARASI

Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba 18 Haziran-30 Haziran 2015 tarihleri mesai saatleri içerisinde 50.00TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaklardır

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEYECEKTİR

 1. Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen tarihlerde teslim etmeyen,
 2. Şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,
 3. Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
 4. Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
 5. Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

BAŞVURU (EVRAK TESLİMİ) VE SINAV TARİHLERİ

 01 Temmuz 2015 tarihinde http://pmyo.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak ve şahsen başvuru, aday değerlendirme seçme sınavı 02 Temmuz-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar belirtilen internet adresinden başvuru (evrak teslimi), sınav tarihini öğrenerek planlandığı tarihte ön başvuru yaptığı başvuru-sınav merkezine gidecektir.


İLETİŞİM ADRESİ

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA

TEL     : 0 (312) 462 87 16

0 (0312) 462 87 17

TEL     : 0 (312) 499 70 02

0 (505) 318 85 00

 

2015 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU-SINAV MERKEZLERİ

 

(1) POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

 

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830

Tel: 0 312 499 70 02

Fax: 0 312  462 86 79

(2) ADANA KEMAL SERHADLI PMYO

 

Yaşar Doğu Cad.

Yüreğir / ADANA 01330

Tel : 0 322 346 09 67 – 68

Fax : 0 322 346 0969

(3) ERZURUM PMYO

 

 

Atatürk Bulvarı

Palandöken / ERZURUM 25070

Tel : 0 442 315 72 87

Fax : 0 442 315 26 69

(4) İSTANBUL Ş.BALCI PMYO

 

 

Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad.

Florya / İSTANBUL  34153

Tel : 0 212 624 32 92

Fax : 0 212 425 01 94

(5) İZMİR R.ÜNSAL PMYO

 

Menderes Cad..

Şirinyer / İZMİR  35120

Tel : 0 232 487 13 45

Fax : 0 232 487 37 52

(6) MALATYA PMYO

 

Ankara Asfaltı

MALATYA  44110

Tel : 0 422 238 00 01 – 02

Fax : 0 422 238 00 04

(7) SAMSUN 19 MAYIS PMYO

 

Bafra Karayolu Üzeri

SAMSUN  55290

Tel : 0 362 467 15 80 – 81

Fax : 0 362 467 15 83

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

2015 PMYO Başvuruları Detay Bilgiler” için 18 yorum

 • 10 Temmuz 2015 tarihinde, saat 21:23
  Permalink

  6700 kişilik devreden 1600 kisi 2 dakikalık formaliteden bir sözlü sınavla, okul başarısı dikkate alınmadan sebepsiz elenip 2 yıllık emekleri heba olmuştur.
  Pmyo okumayı düşünenlere uyarıdır.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2015 tarihinde, saat 22:40
  Permalink

  kaç kişi başvurdu bilgi var mı ?

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2015 tarihinde, saat 13:30
  Permalink

  Arkadaşlar ön başvuruya yaptim ama 2.secim aşamaları bugün belli olmasi lazimdi hala bisey yok pa.edu.tr adresine girip sisteme giris yapiyorum bisey yazmiyo admin yanlış bişeymi yapiyorum yardimci olurmusun

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2015 tarihinde, saat 12:50
  Permalink

  2. asama basvuru tarıhlerı bugun acıklanıcaktı ama hala bişey yok pa.edu.tr sıtesınden gırıs yapınca gözükmesi lazım dımı

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2015 tarihinde, saat 11:24
  Permalink

  1 Temmuzda aciklanacak olan sinav tarihine ulasmak icin sayfaya giris yapiyorum sayfa gelmiyo herkezdemi boyle ?

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2015 tarihinde, saat 01:41
  Permalink

  Yazıklar olsun bu kadar kişinin hayallerini suya düşürdünüz . Yıllardır polis olma hayaliyle yanıp tutuşuyordum en yüksek puanım 269,8 🙁 0,2 puanla hayallerim gitti 🙁

  Yanıtla
  • 20 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19:00
   Permalink

   kardeş ben ygs en yüksek puan 300 spor 95 puan sözlü mülakat çok iyi geçmesine ragmen Sonuç ne peki KOCAMAN BİR BAŞARISIZ :((((( hayaller bir sonraki seneye kaldıı 2016 :(((

 • 1 Temmuz 2015 tarihinde, saat 01:37
  Permalink

  internet başvurusunun Yarım gün daha uzama ihtimali yok mu yardımcı olun lütfen !?!?!

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2015 tarihinde, saat 17:52
  Permalink

  270 puanın düşme imkanı var mı?

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2015 tarihinde, saat 17:51
  Permalink

  Bu sınav için 270 çok fazla geçen yıl gibi 250 olamaz mı acaba ? düşme imkanı var mı ? bi umut bekliyorum.

  Yanıtla
 • 27 Haziran 2015 tarihinde, saat 14:58
  Permalink

  Geçen sene yaş tan kaybettim bu senede 3 puandan kaybettim bari puanı 250 yapın …….

  Yanıtla
 • 25 Haziran 2015 tarihinde, saat 02:46
  Permalink

  Peki neden 270 yaptınız madem tam yapsaydınız şu barajı 300 350 ya yaptiğiniz saçmalık bu ne böyle bir cok insan polis olmak istiyor içlerinde elbette tek kurtuluş yolu olarak görenlerde var zaten sınavsız çok kişiyi eliyeceksiniz sonuçta herkez denesin yani nolurduki en azından denedik olmadı diyebilirler bn 3 yıldır deniyorum olmuyo biryerde eksiklik var bnde onlarda denesinler ne kaybedersiniz

  Yanıtla
 • 23 Haziran 2015 tarihinde, saat 15:09
  Permalink

  Geçen yıl mülakata girmiştim spor parkuru değişirmi sizce ? Herhangibir açıklama yapılmadı ama bi süpriz olabilirmi ?

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2015 tarihinde, saat 21:54
  Permalink

  Bütün geleceğimiz bu sınava baglıydı ya bu nasıl bir şey o kadar caliştim polislik barajı gectik die sevindik gidip pmyo hazırlık kitabi aldık ve bi baktık baraj 270 şaka gibi bütün hayallerimiz altüst oldu puanımız 258 ve benim gibi büsürü insanin hayalleri altüst oldu…

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2015 tarihinde, saat 17:29
  Permalink

  250 yapsanıza şu lanet barajı.. Sınavda cevapladığımız hangi soru polıslıkte işimize yarıyo anlamıyorum. 250 altında olupta polıslığe layık olan tonla adam var. Bu sistem yanlış bikere…

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2015 tarihinde, saat 09:43
  Permalink

  Başvuru dilekcesinin en alt bölümüde bulunan gerekli evraklar kısmında adaydan istenecek evraklar kısmında
  ‘aday tanıma formunu’ nasıl temin edebilirim

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2015 tarihinde, saat 09:41
  Permalink

  Başvuru dilekcesinin en alt bölümüde bulunan gerekli evraklar kısmında aday tanıma formunu nasıl temin edebilirim

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2015 tarihinde, saat 00:26
  Permalink

  Ya nolursunuz yalvarırım 255 bari olsun puan . O sınava başvuracak hiçbir öğrenci benim kadar isteyemez polis olmayı . Birazcık vicdan ya nolursunuz . Hayallerim herşeyim bunun üzerine 7 yaşından beri tek hayalim bu.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET