Aile İçi Şiddet ve Polis Kitabı Yayınlandı

Editörlüğünü Doç. Dr. Serdar Kenan GÜL’ ün yaptığı “Aile İçi Şiddet ve Polis” isimli kitap Polis Akademisi yayınları tarafından basılmıştır.

İlginize teşekkür ederiz.

 


AİLE İÇİ ŞİDDET VE POLİS
Editör: Doç. Dr. Serdar Kenan GÜL

Gül, Serdar Kenan (2013). Aile İçi Şiddet ve Polis, Ankara: Polis Akademisi Yayınları, 286 sayfa, ISBN: 978-609-4699-10-8.
Aile içi şiddet, içinde yaşadığımız çağın en önemli sorunları arasında yer almakta olup ciddi bir sosyal problem olarak varlığını sürdürmektedir. Aile içi şiddetle mücadele çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirdiği için toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi, disiplinler arası bir yaklaşım ve ilgili tüm tarafların sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir. Elinizdeki bu tematik kitap, akademisyen, uzman ve uygulayıcıların kaleme aldığı çoğunluğu alan araştırmasına dayalı toplam on dört bölümden oluşmaktadır. Kitap, sosyal hayatın hassas bir problemi olan aile içi şiddetle mücadele alanında yasal düzenlemelerin ortaya çıkışı, gelişimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu konudaki yapılanması ve çalışmaları ile kolluk kuvvetlerine bu konuda verilen yetki ve sorumlulukların neler olduğu hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca kitap, polisin aile içi şiddet ile mücadelede kendisine düşen görevlerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için izlemesi gereken yöntemler, bu yönde sahip olması gereken imkânlar ve yaşayabileceği muhtemel zorluklar hakkında akademisyenler, uzmanlar ve uygulayıcıların öneri ve görüşlerini içermektedir. İÇİNDEKİLER
Önsöz
İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN Giriş: Aile İçi Şiddet ve Polis
Doç. Dr. Serdar Kenan GÜL Polis Kayıtlarına Yansımış Kadına Şiddet Olaylarının İncelenmesi: Erzurum Örneği 
Dr. Murat DELİCE Sakarya’da Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Görünümü, Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar 
Yrd. Doç. Dr. Sevim ATİLA DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Fatma FİDAN, Uzm. Dilek NAM Eşleri Tarafından Şiddet Gören Kadınlar ve Bu Kadınlara Yönelik Alınan Tedbir Kararları: Aydın Örneği 
Psk. Kıvılcım ÇETİNKOL ÇAKMAK Zonguldak İlindeki Aile İçi Şiddet Vakalarının İstatistiksel ve Sosyolojik Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA, Hanifi SEVER Kamu Politikası Analizi Çerçevesinde Aile İçi Şiddet
Dr. Hasan Hüseyin ÇALI Psikolojik Açıdan Aile İçi Şiddet
Doç. Dr. Şennur TUTAREL-KIŞLAK, Uzm. Psk. Nilgün YENİOCAK Türkiye’de Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sığınmaevleri ve Güvenlik Sorunu 
Prof. Dr. Songül Sallan GÜL, Arş. Gör. Ayşe ALİCAN “Kadına Şiddet” Konulu Haber Fotoğraflarının Etik Teoriler Kapsamında Analizi ve Değerlendirmesi: Örnek Haber Fotoğrafı; ‘Şefika Etik’
Yrd. Doç. Dr. Şebnem SOYGÜDER Polise Aile İçi Şiddet Nedeniyle Gelen Eşlerin Empatik Eğilim Düzeyleri ile Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Dr. Ruhi YİĞİT, Abubekir ERDOĞAN Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla İletişim ve Görüşme 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Polisin Aile İçi Şiddetle Mücadeledeki Rolü: Reaktif Mücadeleden Proaktif Mücadeleye Geçiş 
Dr. İlyas ÖZGENTÜRK, Dr. Vedat KARĞIN, Dr. Halil BALTACI Aile İçi Şiddet ve Sosyal Kontrol: Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadelede Polisin Rolü 
Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKUŞ 6234 Sayılı Kanun Çerçevesinde Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kolluğun Rolü 
Dr. Kenan BAYHAN, Erdal VURAL EK:
6234 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

]]>

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET