.

Başpolislik Yazılı Sınavı Soru Dağılımı

Başpolislik sınavına başvuracak adaylar sınav içeriğini, konu dağılımını ve uygulama usüllerini yazımızın devamında okuyabilirler.

 

 

 

 

Yazılı sınav esasları

MADDE 12

(1) Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve yazılı test sınavı şeklindedir.

(2) Yazılı sınav; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

(3) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe tespit edilecek yerlerde yapılır.

(4) Yazılı sınava, sınavın yapılacağı il dışından katılacak personel, sınavdan bir önceki gün, sınav günü ve sınavdan bir sonraki gün; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınav günü izinli sayılır.

 

Yazılı sınavda sorulacak sorular

MADDE 13

(1) Yazılı sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi % 10,

b) Genel Yetenek ve Genel Kültür % 20,

c) Polisi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulamaları % 70.

 

Yönetmeliğe göre 10 inkilap tarihi 20 genel kültür 70 mevzuat sorusu sorulacaktır toplam 100 soru

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir