Bornova POMEM ve Etiler POMEM kapatıldı

Bazı polis meslek yüksek okulları ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüklerinin kapatılmasına ilişkin kakar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAKANLAR KURULU KARARIKarar Sayısı : 2014/7066

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan İzmir Bornova Polis Meslek Yüksek Okulu ile Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü ile İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğünün kapatılması; İçişleri Bakanlığının 6/11/2014 tarihli ve 136725 sayılı yazısı üzerine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Comments
  1. alper

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir