Çocuk Adalet Sistemi Kursu

Çocuk Adalet Sistemi Kursu


Eğitim Faaliyetinin Amacı: 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile birlikte uygulanan adalet sistemi konusunda personelin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak.

Katılımcılarda Aranacak Şartlar: Çocuk Şube Müdürlükleri ve Büro Amirliklerinde en az bir yıl süreyle çalışıyor olmak veya 09.05.2003 tarih ve 25103 Sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursunu almış olmak.

Eğitimin Süresi: 5 İş günü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir