.

Çocuk Polisinin Görevleri

Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri yürütmek, çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamak, ailesini araştırmak ve bulunması halinde ailesine yoksa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim etmek.

Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukla ilgili olarak suçun iz, eser, emare ve delillerini toplamak, ilk işlemleri yapmak.

Şubemizde muhafaza altındaki çocuğun, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak.

Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek, çocuğu suça iten etkenleri araştırmak.

Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek.

Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların (İspirtolu içki, tütün mamülü, pornografik malzeme, uyuşturucu madde v.b.)  kendilerine satılıp satılmadığını araştırmak.

Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere (bar, meyhane, kahvane, oyun yeri v.b.) girip girmediklerini araştırmak.

Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmek.

Sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ana-baba, vasi veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ve adli mercilere bilgi vermek.

Zorunlu temel eğitim çağında olduğu halde okula gitmediği veya devam etmediği tespit edilen öğrenciler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek.

Öğretmenler ve aileler ile okullar, sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri yürüten kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir