.

Eğitim Dairesi Başkanlığı Polis Akademisine devrediliyor

Emniyet teşkilatında polislerin hizmetiçi faaliyetleri ile eğitimleri Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yürütülüyordu. Yeni tasarıya göre artık bu işlemler Akademisince yürütülecek.

GEÇİCİ MADDE 8­ 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler Polis Akademisi Başkanlığına devredilir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir