Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldıEmniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Detaylar yazının devamında…

Resmî Gazete

Sayı : 26655

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aranacak sağlık şartları

MADDE 9 – Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır.

a) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünce, aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Aday öğrencilere sağlık kurulu raporları başvuru yaptıkları İl Emniyet Müdürlüğünün denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle Polis Meslek Yüksek Okulu veya İl Emniyet Müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde İl Sağlık Müdürlüğünden hekim talep edilir.

Bu incelemede; hastanelerden verilen sağlık kurulu raporlarındaki maddi hatalar, bulgu, teşhis ve karar haneleri incelenir. Raporda eksiklikler veya karar hanesi ile teşhis arasında çelişki tespit edilmesi halinde çelişkinin giderilmesi için rapor aynı hastaneye iade edilir. Ön incelemesi tamamlanan sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün I-A bölümünün 1 inci maddesinde yer alan “Hematoloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kardiyoloji,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün II-A bölümünün 2 nci maddesinde yer alan “enfeksiyöz hastalıkları olanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Tüberküloz hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IV–A bölümünün 6 ncı ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

7) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IX–A bölümüne ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü cümle eklenmiş ve 3 üncü maddesinde yer alan “Tip 2 (dahil)” ibaresi, “Tip 3 (dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

“Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET