Erzurum Pmyo Öğrencileri Proje Yarışmasında İlk On’a Girdi

 

Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri proje yarışmasında Türkiye genelinde ilk 10’a girdi. Öğrenciler projelerini Polis Radyosunda düzenlenen programda anlattılar.

Türkiye’deki tüm polis eğitim kurumları arasında düzenlenen “Güvenlik Hizmetlerinde Kalite Fikir/ Proje Yarışması”, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmaya toplam 7 proje ile katılan Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ilk 10’a girmeyi başardı. Proje yarışmasına katılan öğrenciler, projelerini 94. 6 frekansı üzerinden yayın yapan Polis Radyosu’na anlattılar. Radyo programında, projelerin hazırlanmasında öğrencilere danışmanlık yapan Polis Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Özgüler ile 9 öğrenci projelerin içerikleri hakkında bilgi sundu.
PMYO Müdürü Abdullah Bostan’ın belirlediği vizyonla, okulun bilgi üreten ve araştırma yapan bir kurum olması yolunda çalışmalar yaptıklarını ve bu amaçla Türkiye’de ilk defa olmak üzere Ankara dışında bir polis araştırma merkezinin Erzurum’da kurulduğunu belirten Dr. Özgüler, “Hizmet kalitemizi her geçen gün kendi tecrübelerimizden ve bilimden de öğrenerek nasıl geliştirebiliriz yarışı içersindeyiz” dedi. Dr. Özgüler, öğrencilerin empatik iletişim yeteneği kazanmaları ve mesleğe çıkmadan önce eksikliklerini düzeltebilmeleri için dersleri aktör ve aktristlerin rol aldıkları drama yöntemiyle işlemeye başladıklarını, ayrıca onları bilimsel araştırma yöntemleri ile tanıştırmaya gayret ettiklerini kaydetti.
Programda öğrenciler de söz alarak projelerini anlattılar. 2. Sınıf öğrencisi Mustafa Yılancıoğlu, “Zırhlı Atlı Birlik Projesi” ile atların çevikliğini hızlılığını ve manevra kabiliyetini kullanarak motorize ekiplerin ulaşamayacakları noktalarda bile şahısları etkisiz hale getirebilmek amacıyla bu projeyi hazırladığını söyledi. Suçun azaltılması ve toplumsal olaylara müdahalede etkililiği kanıtlanmış olan atlı polis birliklerinin dünya da birçok ülkede yaygın olarak kullanılmakta iken ülkemizde sadece iki ilde bulunduğunu ve bunun tüm illerimizde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Yılancıoğlu, “Atlar kanunsuz gösteri yapan kişiler için görünüşü ile korku veren, fakat masum vatandaşlarımız için sempatik bir hayvandır diye düşünüyorum” dedi.
2. Sınıf Öğrencisi Sinan Özkan, vatandaşla polis ekipleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve doğrudan iletişimi sağlamak amacıyla her mahalledeki polis ekibine kendi görev alanında haber merkezi yetkisi ve rolünün verilmesini önerdiği “Hareketli Haber Merkezi Projesi” ile programa katıldı. Böylece, 155 Polis İmdat telefonlarının yanında vatandaşın kendisine daha yakın hissettiği bir ekibi daha sıklıkla aramasının sağlanabileceği ve olaylara hem daha hızlı müdahale edilebileceği ve hem de vatandaşın daha etkili desteğinin sağlanabileceğini savundu.
Programda aktarılan bir diğer proje ise 2. Sınıf Öğrencisi Tuncay Şahan tarafından hazırlanan “İnsanlarımız Haklarını Ne kadar Biliyor? Projesi” idi. Proje, televizyonlarda değişik yaş gruplarına yönelik bir yarışma programı düzenlenerek daha güvenli bir yaşam için toplumun bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Emniyet Teşkilatı mensuplarınca sunulacak ve başta insan hakları konuları olmak üzere başa gelebilecek değişik olaylar karşısında nasıl davranılması ve polisten hangi standart davranışların beklenmesi gerektiği konularının işlenmesiyle Polise olan güvenin artacağını savunan ŞAHAN, “halkımız eğlenirken kendi haklarını daha iyi öğrenebilecek” ifadesini kullandı.
“Gönüllü Stajyerlik Projesi”ni hazırlayan 2. Sınıf Öğrencisi Emre Yıldız, projesiyle polis meslek yüksek okulu öğrencilerinin birinci sınıfın sonunda memleketlerinde yapmış oldukları 30 günlük staja ek olarak 2. Sınıfta da gönüllü olarak okullarının bulunduğu illerde bu uygulamalı eğitimin devam ettirilmesini hedeflediğini belirtti. Böylece, küçük illerde staj yapan ve gereğince uygulamayı gözleyeme fırsatı bulamayan öğrencilerin bu açığı kapatabileceklerini, ayrıca uygulamaya ilişkin konuların okulda daha detaylı olarak ele alınmasına da imkan verilmiş olacağını sözlerine ekledi.
1. Sınıf öğrencisi Osman Göktür’te, “Polis Halk İlişkilerinin Bilinçaltı Kurgulama Yönetimi İle Geliştirilmesi Projesi” ile yarışmaya katıldığını ve bu projesiyle polisin ve halkın birbirlerine daha da yaklaşacağını savundu. Projenin tişört, şapka, çanta, anahtarlık ve süs eşyası gibi ürünlerin üzerine polis amblemleri ile polisin toplumun huzuruna olan katkısını ve vatandaşlara olan yardımseverlik duygularını ifade eden ibarelerin yazılması ve bunların halka satılmasını öngördüğünü ifade eden GÖKTÜRK, böylece halkın polisi kendisine daha yakın ve daha güvenilir olarak hissedeceğini savundu.
Programda sunulan bir diğer ilginç proje ise 1. sınıf öğrencisi Yasin Arslan ve Ufuk Şirin’in birlikte hazırladıklarıı “Nöbetçi Bileklik Projesi” idi. Projenin amacı, operasyona katılan veya saldırıya uğrayan bir güvenlik görevlisinin etkisiz hale gelmesi ya da hayati bir noktada nöbet görevini ifa eden bir görevlinin uyku haline geçmesi durumlarında bileğe takılan bir bileklik sayesinde Merkez’in veya en yakın operasyon amirinin durumdan bilgilendirilmesini sağlamak. Uykuya dalan, bayılan veya hayatını kaybeden, kısaca normal fonksiyonlarını yapamaz hale gelen personelin kola takılan, sürekli olarak nabız ölçümü yapan ve sahip olduğu basit devre ile durumu istenen bir merkeze sinyal yolu ile ileten nöbetçi bilekliğin başta pek çok hayatın kurtarılması olmak üzere sayısız yararı da beraberinde getireceği değerlendiriliyor. Projeyi hazırlayan Yasin ARSLAN “Polisliği yalnızca asayiş veya koruma olarak değil, her dalda eğitimini alan bir kurum olarak görmek lazım” dedi.
İzmir’deki yarışmada 7. olan “Operasyonel Müdahalelerin Müzakereci Polis Görevlileri ile Güçlendirilmesi Projesini” ise projeyi birlikte hazırlayan 2. Sınıf Öğrencileri Cihat Şanlıdağ ve Teoman Demirel anlattılar. Emniyet Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği operasyonel müdahalelerin daha etkili olmasının sağlanmasını amaçlayan proje, başta intihar girişimi, rehin alma ve banka soygunu gibi olaylara müdahale eden polis ekiplerinin müzakereci polis görevlileri ile desteklenerek olayların mümkün olabilecek en az zarar ile sona erdirilmesini sağlayacak bir uygulama standardının geliştirilmesini kapsıyor. “Küçük olayların yeterli önlem alınamaması ve tedbirsizlik nedeniyle büyümesinden dolayı çok acı sonuçlar vermesinden dolayı bu projeyi hazırladık” diyen öğrenciler, “olaylarda profesyonel anlamda eğitim almış ve ilgili şahısla bire-bir diyaloga geçip onu ikna edecek bir müzakerecinin olması ve şahsı ikna etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandılar.

 

Beyaz Gazete

 

]]>

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET