.

FYO ile polis amiri olanların çalışma zorunluluğu

alımları ile polis amiri olanların çalışma zorunluluğu ile ilgili yönetmelik maddelerini yazımızın devamında görebilirsiniz.

FYO Yönetmeliğine göre;

Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

MADDE 27 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına fakülte veya yüksekokullarda lisans eğitimi yaptırılanlar her eğitim-öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

(2) Mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olan ve fakülte ve yüksekokul öğrenciliğinde kesin veya geçici kaydı bulunan öğrencilerden; istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren suç işleyenler, sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan eğitim-öğretim masraflarını 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödemek zorundadırlar.

 

Comments
  1. bulent

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir