KPSS Güncel Bilgiler

1. YTL kelimesindeki Y Harfi ne zaman atılacak? cevap : 01.01.2009
2. Dünyadaki Kimyasal Silahları kullanan ilk devlet hangisidir? cevap : Almanya
3. En az yağış alan ilimiz hangisidir? cevap : Iğdır
4. En yüksekte bulunan şehrimizin adı nedir? cevap : Erzurum
5. En alçakta bulunan şehrimizin adı nedir? cevap : Çanakkale
6. En az yağış alan bölüm? cevap : Konya Bölümü
7. İlçe sayısı en az ilimizin adı nedir? cevap : Bayburt
8. YÖK Başkanı kimdir? cevap : Prf. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN
9. İslam konferansı Örgütü Genel Sekreterinin adı nedir? cevap : Prf. Dr. Eklemettin İHSANOĞLU
10. Ülkemizde genel seçimler kaç yılda bir olur? cevap : 4 yılda
11. Meclis tarafından seçilen son cumhurbaşkanımız kimdir? cevap : Abdullah GÜL
12. Türklerin tarihteki kullandıkları alfabe sıralaması nedir? cevap : Göktürk, Uygur, Arap, Latin
13. 2008′ de faaliyete geçecek askeri amaçlı uydu projesinin adı nedir? cevap : Göktürk
14. Organik Tarım ili seçilen ilimiz hangisidir? cevap : İzmir
15. TSK’ nın şu anda görevde bulunan Genel Kurmay Başkanı kaçıncıdır ve ismi nedir?
16. cevap : 26.Orgeneral İlker BAŞBUĞ
17. Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir olmaktadır? cevap : 8 yıl
18. TFF ( Türkiye Futbol Federasyonu )’ nun ölen başkanının adı nedir? cevap : Hasan DOĞAN
19. AB dönem başkanlığı 01 Ocak 2009′ da hangi devlete geçti? cevap : Çek Cumhuriyeti
20. G -8 Ülkeleri hangi devletlerden oluşur? İ R İ K A F A JAPONYA
21. (İ ngiltere R usya İ tayla K anada A merika F ransa A lmanya J aponya)
22. Cumhurbaşkanının veto yetkisi olmadığı kanun hangisidir? cevap : Bütçe Kanununda
23. 2008′ de açılan Kıbrıs – Lefkoşe kapısının adı nedir? cevap : Lokmacı Sınır Kapısı
24. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde şu anda görevli Türk hakiminin adı nedir? cevap : Ayşe Işıl Karakuş
25. 22 Temmuz 2007′ de seçilen Meclis TBMM’ nin kaçıncı dönemini başlatmıştır? cevap : 23. Dönem
26. UNESCO tarafından dünya kültür mirası içinde alınan Türk Destanının adı nedir? cevap : Manas Destanı
27. Yakın zamanda kaybettiğimiz son Kurtuluş Gazimizin adı nedir? cevap : M. Şakip Birgöl
28. Tararruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) hangi kurumun gözetim ve denetiminde çalışır? cevap : BDDK
29. Radyo Televizyon Üst Kurulu ( RÜTÜK ) üyelerini kim seçer? cevap : TBMM
30. Ülkemizde Yıllık ve aylık enflasyon hesaplamasını ve yayınlamasını hangi kurum yapar? cevap : TUİK
31. “Kyoto Protokolünün” hazırlanmasının amacı nedir? cevap : Küresel Isınmayı Engelleme
32. 2009- Eurovizyon Şarkı yarışması hangi ülke ve şehirde yapılacaktır? cevap : Rusya – Moskova
33. Dünya mayınlarını yok etmeyi amaçlayan anlaşmanın adı nedir? cevap : Ottowa Antlaşması
34. 2012′ de düzenlenecek olan salon sporları yarışması nerede düzenlenecektir? cevap : İstanbul
35. Rusyadaki seçimler sonrası şu an yönetimde bulunan devlet başkanı kimdir? cevap : Dimitri Medvedev
36. NATO’ da olupta askeri kanatta olmayan ülkeler hangisidir? cevap : FRANSA – İZLANDA
37. Uluslar arası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler yargı organıdır. Kaç yargıçtan oluşur ve nerde toplanır?
38. cevap : 15 Yargıç – Hollanda – Lahey
39. BM. Ozon tabakasını korumak için imzalanan anlaşma hangisidir? cevap : Montreal Antlaşması
40. 5. Dünya su forumu 2009′ da hangi ülke ve şehirde düzenleniyor? cevap : Türkiye – İstanbul
41. AB’ ne 2007 de katılan ülkeler hangileridir? cevap : Bulgaristan, Romanya
42. EXPO 2015’i hangi şehir kazanmıştır? Milano
43. Birliğinde yasama işlemlerini hangi organ yürütür? Avrupa parlamentosu
44. 2008 yılında bağımsız olan, son Avrupa ülkesi hangisidir? Kosova
45. Vesayet konseyi hangi kurumda bulunur? Birleşmiş Milletler
46. Vesayet konseyi, kendilerini yönetecek gücü olmayan devletleri bağımsız hayata geçirmek için yardımda bulunur. (Genellikle afrika ülkeleri)
47. Kemal Derviş’in 2009 yılına kadar başkanlığını yapacağı BM örgütü hangisidir? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
48. AB’nin parasal politikasını hangi kurum yönetir? Avrupa Merkez Bankası
49. Anadolu ajansı kuruluşu nereye bağlıdır? Başbakanlığa
50. Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazar hangisidir? Orhan Pamuk (2006)
51. Kültür ve Turizm bakanımız kimdir? Kültür ve Turizm bakanımız 2008 yılı itibariyle Ertuğrul Günay’dır.
52. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008’i hangi şairimizin yılı ilan etmiştir? ‘YAHYA KEMAL BEYATLI YILI’ ilan etmiştir.
53. AB ile Müzakeresi devam eden ülkeler? Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’dır.
54. AB’den kendi isteğiyle ayrılan bölge neresidir? AB’den kendi isteğiyle ayrılan bölge Grönland’dır. (Danimarkaya bağlı bir özerk bölgedir.)
55. Ab’ye üye olup da NATO’ya üye olmayan ülkeler? Avusturya, Finlandiya, İsveç, G. Kıbrıs, Malta
56. Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa elçisi unvanı verilen piyanistimiz? Avrupa Komisyonu tarafından ‘Avrupa Elçisi’ unvanı verilen piyanistimiz Fazıl Say’dır.
57. Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Komisyonu tarafından ‘2008 Kültürler Arası Diyalog çalışmalarında’ Ambassador (Elçi) unvanıyla görev yapacak.
58. Akdeniz ülkeleri zirvesi…*Akdeniz ülkeleri devlet başkanları zirvesinin 13 Temmuz’da Paris’te yapılacağı açıklandı.Ekonomik, siyasal ve kültürel bir birlik oluşturmayı amaçlayan Akdeniz Birliği Projesi,Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından önerilmiştir.
59. 2007 Nobel barış ödülünü kim aldı? 2007 Nobel barış ödülünü, ABD eski başkan yardımcısı AL GORE aldı
60. Yeni Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasaları nasıl olmaktadır? 21 Ekim 2007 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliği referandumu ile düzenlenen bölümler:
61. Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi.
62. Milletvekili genel seçimlerinin beş yıl değil dört yılda bir yapılması.
63. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri(184) ile toplanır. (367 tıkanıklığı burada giderildi.)
64. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
65. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
66. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
67. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.
68. *Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10’u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
69. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. (Daha önce de bu bölüm aynıydı.)
70. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
71. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
72. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
73. Schengen (serbest dolaşım) anlaşmasına yeni katılan ülkeler. Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti (Rum kesimi 2009, Bulgaristan ve Romanya ise 2011’de alana katılacak (AB dışından İzlanda ve Norveç’te bu anlaşmaya katılıyor.)
74. (Eski üyelerden İNGİLTERE ve İRLANDA , Schengen Anlaşmasına katılmıyor.)
75. Kyoto sözleşmesini imzalamayan AB ülkeleri hangileridir? Malta ve Kıbrıs’tır.
76. 2012 olimpiyatlarına aday ilimiz hangisidir? 2012 olimpiyatlarına aday ilimiz İstanbul’dur.
77. Tübitak kuruluşu nereye bağlıdır? Başbakanlık
78. NATO’da olupta askeri kanadında olmayan ülkeler? Fransa ve İzlanda
79. Avrupa Birliğine üye olmak isteyen ülkeler nereye başvururlar? Avrupa Birliğine üye olmak isteyen ülkeler ilk olarak Avrupa Konseyi’ne başvururlar.
80. İlçe sayısı en az olan ilimiz hangisidir? Bayburt’tur.
81. NATO’nun askeri kanadından daha önce ayrılıp şimdi girmek isteyen ülke hangisidir? Fransa’dır.
82. UNDP Kalkınma Örgütü başkanı Kemal Derviş görevini 2009 yılı itibariyle Yeni Zellandalı Helen Clark’a bırakmıştır…
83. ULUSLARARASI ÖDEMELER BANKASI (BIS) Merkez bankalarının bankası olarak bilinen BIS, en eski uluslararası finans kuruluşu vemerkez bankalarının oluşturduğu tek uluslararası kuruluştur. 17 Mayıs 1930 tarihinde faaliyete geçmiştir. Amacı ve işlevleri;
84. . Ekonomik ve parasal araştırma merkezi olarak çalışmalarda bulunmak, Merkez
85. bankalarına bankacılık hizmeti vermek,
86. . BIS nezdinde altın ve döviz hesapları bulunan merkez bankalarına kısa vadeli avansvermektir.
87. . 56 ülkenin merkez bankası üyedir. . Merkezi isviçre’nin Basel kentidir.
88. Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında Serbest Dolaşım Yasası (Şengen Antlaşması):AB üyesi olan ülkelerdeki vatandaşların diğer AB üyesi olan ülkelere girebilmekolaylığıdır. 1985’te kabul edilmiştir. İngiltere, AB’ye dahil olduğu halde Şengene dahil olmayan tek ülkedir. Şangay Beşlisi:
89. Çin Halk Cumhuriyeti , Rusya , Kazakistan , Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996 yılında oluşturdukları
90. yapılanmadır.Özbekistan bu yapılanmaya 2001 yılında katılmıştır…
91. Lizbon Anlaşması imzalandı: 2005 yılında hazırlanan ve Fransa ile Hollanda’nın referandumla kabul ememesi nedeniyle iptal edilen AB anayasasının yerine daha hafifletilmiş bir AB anayasası hazırlandı. 27 üye ülkeden sadece İrlanda referandum yapacak. Diğer ülkeler parlamantolarında oylama yaparak karar verecekler.Yeni AB anayasası ile 6 ayda bir yapılan dönüşümlü başkanlık sistemi yerine daha kalıcı bir sistem öngörülüyor.
92. 2010 Dünya futbol şampiyonası nerede olacak? Güney Afrika Cumhuriyeti’nde olacak.
93. Unesco 2008’i hangi Türk yazarının yılı olarak ilan etmiştir? Unesco 2008’i Kaşgarlı Mahmut yılı ilan etti. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugat-ı Türk’ü yazmıştır
94. Nobel Ödüllerini Dağıtan ülke neresidir? Nobel Ödüllerini Dağıtan ülke İsveç’tir.
95. Kyoto protokolünün geçerliliği ne zamana kadar sürecek? 2012 yılına kadar sürecek.
96. 1 Temmuz 2008’de AB Dönem Başkanlığını Hangi Ülke Devralacak? Fransa
97. 1 ocak 2008’de AB Dönem Başkanlığını Hangi Ülke Devralmıştır? Slovenya
98. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: 15 üyeden oluşur.
99. Daimi üyeler: ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin (Veto hakları bulunuyor)
100. Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletlerin yargı organıdır.* 15 yargıçtan oluşur.* Merkezi Lahey şehrindedir. (Hollanda)
101. FAO:Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüdür. Merkezi Roma
102. ILO:Uluslararası çalışma örgütüdür.Birleşmiş milletler bünyesindedir.Cenova merkezlidir.
103. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye kurucu üyedir.
104. Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Teşkilatı: *Türkiye sonradan katılmıştır.* 1960’ta Marshall planını yürütmek için kurulmuştur.
105. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi kuruluşa bağlıdır? Avrupa Konseyi’ne bağlıdır.
106. Avrupa Konseyi— 1949 yılında kurulmuştur.* Türkiye kurucu üyedir. (1950’deki insan hakları sözleşmesini imzalamıştır.)* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu örgüte bağlı olarak kurulmuştur.
107. Avrupa Birliğine yardımcı kuruluşlar:
108. Avrupa Birliği Konseyi* Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi* Avrupa Birliği Komisyonu* Avrupa Birliği Adalet Komisyonu
109. Avrupa Parlamentosu* Ekonomik ve Sosyal Komite* Avrupa Yatırım Bankası* Hesap Divanı (Sayıştay
110. Avrupa Birliğinin 2008 yılı itibariyle kaç üyesi bulunmaktadır? 27 üyesi bulunmaktadır..
111. 2007’de En son Avrupa Birliğine giren devletlerRomanya ve Bulgaristan
112. Avrupa Birliğinin Kurucu Üyeleri: *Almanya, * Belçika, * Fransa, * Hollanda, * Lüksemburg, * İtalya
113. Avrupa Birliğine girmeyen Avrupa ülkeleri: *Norveç * İzlanda * İsviçre
114. Avrupa Birliğine aday ülkeler:
115. Hırvatistan (Müzakereler başladı)* Makedonya (Müzakereler başladı)* Türkiye (Müzakereler başladı)* Arnavutluk* Bosna-Hersek* Sırbistan-Karadağ
116. Türkiye’nin Unesco dünya miras listesine aday gösterilen alanlar : *Sumela Manastırı* Mardin Evleri* Efes Antik
117. Türkiye’deki Unesco dünya miras listesindeki alanlar: Ulu Cami ve Külliyesi – Divriği (Sivas)* Peri Bacaları – Kapadokya Yöresi, İstanbul’un tarihi alanları
118. Hattuşaş – (Hitit uygarlığının başkentidir.) Çorum *Nemrut Dağı (Komagene Krallığı kalıntıları) – Adıyaman *Xanthos/Letoon – Muğla ve Antalya, *Pamukkale/ Hierapolis – Denizli* Safranbolu Evleri – Karabük
119. *Truva antik kenti – Çanakkale
120. 2008 Avrupa kültür başkenti? Liverpool (ingiltere), Stavonger(Norveç)
121. 2010 Avrupa kültür başkenti? İstanbul, Essen (Almanya), Pecs (Macaristan)
122. Şuan kaçıncı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevdedir? 60. hükümet kurulmuştur.
123. Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerine ne zaman başlamıştır? 3 Ekim 2005 tarihinde başladı.
124. Ülkemizde adrese dayalı nüfus sayımı hangi tarihte başlamıştır? 2007 yılında.
125. Avrupa Birliğinin Kurulduğu Anlaşma nedir? Maastricht Anlaşması (1992)
126. TBMM şuan kaçıncı yasama dönemindedir? 23. yasama dönemine girmiştir.
127. Birleşmiş Milletler genel sekreteri kimdir? 01.01.2007 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler genel sekreteri Ban Ki-moon’dur. Güney Kore’lidir
128. organik tarım merkezi seçilen ilimiz İzmir
129. EXPO 2015’e aday şehrimiz? İzmir
130. 2015expo izmire verilmedi 2015 expo milano da olacak
131. mayıs ayında vefat eden ünlü türk opera santçımız leyla gencer’dir.italyanın milano kentinde vefaat etmiştir.
132. 17 şubat 2008’de bağımsızlığını ilan eden avrupa ülkesi: Kosova kosova halen bm’ye üye olarak katılmadı.
133. ücretlilere vergi iadesi, 1 ocak 2007’den itibaren kaldırıldı. Bunun yerine getirilen “asgari geçim indirimi”, 1 ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak
134. türkiye’de asgari ücret en geç 2 yılda bir çal.ve sos. güv.bak.lığı tarafından “asgari ücret tespit komisyonu tarafından” belirlenmektedir.
135. yeni seçilen güney kıbrıs rum başkanı hristofyas sorulabilir.
136. berlusconi(italya) yi de unutmamak gerekir.
137. unesco,2007 yılını “mevlana yılı” ilan etti. 2007 yılında mevlana’nın 800.yaşı kutlandı
138. ab (avrupa birliği) dönem başkanlığı 1 ocak 2008’de slovenya’ya geçti.1 temmuz 2008’de fransa’da olacak. 6 ayda bir değişiyor.
139. 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı.
140. bm genel sekreteri ban=>> ki moon, güney kore dışişleri eski bakanı bm’nin 8. genel sekreteri.
141. barroso(ab başkanı) ve rehn(ab nin genişlemeden sorumlu başkanı) de sorulabilir
142. ımf: 185 üye ülkesi vardır.başkanı dominique strauss=>> kahn.merkez washington d.c
143. dünya bankası(wb) : başkanı robert b. zoellick.
144. kemal derviş hangi kuruluşun başkanıdır tarzında sorabilriler: undp(birleşmiş milletler kalkınma programı)
145. anayasa mahkemesi bir davayı en fazla ne kadar sürede sonuçlandırmalıdır? 5 ay
146. devlet bakanının meclis dışındanda seçilebileceği maddesi anayasamıza ne zaman girmiştir? 1961 anayasası
147. anayasamızda kadın erkek eşitliği kaç değişikliği sonucu yer almıştır? 2004
148. venezuela baskanı kımdır? hugo chavez
149. avrupa birliğindeki ülke sayısı: 27=>> en son katılan romanya ve bulgaristan
150. g=>> 8 2007 haziran ayı toplantısı nerede yapılmıştır? almanya
151. 2008 nato zirvesi : 2=>> 4 nisan’da bükreş’de yapıldı.
152. isviçre bankası’nın dünyanın en pahalı kenti araştırmasında 1.sırada oslo yeraldı.(istanbul 27.sırada)
153. 2010 yılı için avrupa kültür başkenti istanbul olacak.
154. siyasi partilerin mali ve siyasi denetimini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır? anayasa mahkemesi yapar
155. ocak 2008 seçimlerinde seçilen yeni rus başkanı medvedev olmuştur. medevedev putin’in yerine 4 yıl ülkeyi yönetecektir.mayısta medvedev cb. Oldu.putin başbakan.
156. avrupa birliğine üyelik için herhangi bir başvuruda bulunmamıştır isviçre
157. uluslararası çalışma konferansına üye ülklerce her yıl aşağıdaki kentlerden hangisinde toplanırlar? cenevre(isviçre)
158. amerikadaki kriz: mortgage krizidir.
159. 2009 dünya su forumu istanbul’da
160. 2008 yılında sabancı müzesinde salvador dalinin resimleri sergilenecek..
161. 2008 yılında faaliyete geçirilmesi beklenen türkiyenin ilk askeri amaçlı uydu projesinin adı:göktürktür..
162. 2010 olimpiyatları:vancouver şehrinde yapılacak..
163. 2007 de ölen dünyaca ünlü italyan tenör:luciano pavorotti
164. bm ler 2008 i hem “tuvalet yılı” hem de “patates yılı ilan etmiş
165. 2008 13.avrupa futbol şampiyonası isviçre ve avusturya da yapılacak.
166. imf’de sdr miz 1191. governorumuz mehmet şimşek.
167. güney kıbrıs hristofyas seçildi.bu adam önceden akel genel sekreteriymiş.
168. hristofyastan önce papadopulos vardı
169. oecd: 30 üyesi vardır, başkanı angel gurría’dır.
170. world economic forum 2008 yılında davos da gerçekleşmiştir.
171. Türkiye bm güvenlik konseyine geçici üye olabilmek için başvurdu . geçici üyeliğe kabul edilmesi için 128 ülkenin olumlu oyunu alması gerekli.
172. yargıtay cumhuriyet başsavcısı:abdurrahman yalçınkaya
173. anayasa mahkemesi başkanı:haşim kılıç
174. rusya ithalat taptığımız ülkeler arasında 2006’dan beri birinciliği almanya’dan almıştır. payı %14- 15 civarı. tamamına yakını petrol, doğalgaz, demir=>> çelik, alüminyum gibi ara mallardır.
175. türkiye, 2008 frankfurt kitap fuarı’nın konuk ülkesi olacak. çok önemli…
176. türk=>> hun imparatoru oğuz han`ın kazandığı zaferler ve yaptığı seferleri anlatır? oğuz destanı
177. ingiltere hong kong’a 1897=>> 1997 yılları arasında egemendi 1997’de çin’e geçti.
178. türkiye, bm=>> gk 2009-2010 dönemi geçici üyeliği için avusturya ve izlanda ile birlikte batı avrupa ve diğer grup(weog)tan aday! tr daha önce 1952- 1953, 1954-1955 ve 1961de polonya ile yarım dönem olmak üzere toplam 5yıl güvenlik konseyinde temsil edildi.
179. ab ile müzakerelerde şimdiye kadar açılıp kapatılan(ayrıca tek) başlık: bilim ve araştırma.!
180. ab ile müzakerelerde şuan askıda olan başlıklar(8 tane)
181. 1.malların serbest dolaşımı.2.hizmetlerin serbest dolaşımı.3.sermayenin serbest dolaşımı.4.tarım.5.balıkçılık.6.gümrük birliği.7.dış ticaret.8.ulaştırma.
182. ab ile müzakerelerde son açılan iki başlık; trans=>> avrupa ağları tüketicinin ve sağlığının korunması
183. müzakereler toplam 35 başlık

184. dünya ticaret örgütü 1995 te kuruldu.türkiye içinde.
185. oecd 1961 de kuruldu.türkiye içinde.
186. 1972de referandum yaparak babalar gibi ‘ab sana ihtiyacım yok!’ sözünü söyleyen birliğe girmeyi reddeden avrupa ülkesi :norveç!
187. gatt 1947de kuruldu 48 de yürürlüğe girdi, 1995te wto kurulunca pek bi önemi de kalmadı!
188. tr, 1952de yunanistan’la beraber nato üyesi oldu. nato’ya alınmamızda etkili olan olgu kore savaşında türk ordusunun gösterdiği başarıdır.
189. çin 2001de wto üyesi oldu. wtonun 150. üyesi vietnam! rusya federasyonu halen daha wtoya üye değil!
190. anayasaya göre genel seçimlere 3ay kala kendiliğinden istifa eden ve yerlerine bağımsız kişiler atanan 3 bakanlık : adaleT-içişlerİ-ulaştırma!
191. yaklaşık 200 ülkeden temsilciler, iklim değişikliği ile mücadele yollarını görüşmek üzere endonezya’nın bali kentinde biraraya geldi.
192. kyoto protokolu 1997’de imzalandı.2005 te yürürlüğe girdi.
193. birleşmiş milletler’in öncülüğünde, geçerlik süresi 2012 yılında dolacak olan kyoto protokolü’nün yerini alacak yeni
194. bir anlaşma için müzakere çerçevesi ve takvmi belirlenmesi öngörülüyor. kyoto protokolü 2012 yılında sona erecek 2007 sonunda kyoto sözleşmesini abd, türkiye ve avustralya imzalamışlardır
195. nobel ödüllerini dağıtan ülke…….işveç
196. ikinci avrupa birliği- afrika zirvesi portekiz’in başkenti lizbon’da yapılıyor. türkiye zirveye gözlemci ülke olarak katıldı.
197. 2007 dünya folklor yarışmasında türkiye polonya’da dünya birincisi olmuştur.
198. güneydoğu anadolu da artuklulardan sonra dilmaçoğulları na bağlı erzen olarak geçen şehrin türk şehri olduğu ortaya çıktı.daha önce ermenilere ait olduğu iddia ediliyordu
199. 2010 dünya şampiyonası: güney afrika cumh.de olcak
200. tc kimlik no uygulaması 01.01.2007 de yürürlüğe girdi
201. dünya ekonomik formu toplantıları Davos’ta
202. merkezi paris’te bulunan ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü (oecd), türkiye’de, 2008 yılında büyüme hızının yüzde 6 civarında olacağını öngörüyor.
203. ab ye üye olmak isteyenler ilk olarak avrupa konseyine başvuruda bulunurlar
204. 2007 karadeniz oyunları trabzon’da yapıldı.
205. 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı
206. 2008 ikinci avrupa birliği- afrika zirvesi portekiz’in başkenti lizbon’da yapılıyor.türkiye’yi başbakan recep tayyip erdoğan temsil etti
207. 2008, g-8(en gelişmiş 8 ülke) ev sahibi ülke japonya
208. 2008 avrupa şampiyonası: avusturya,iisviçre iki ülke organize ediyor.türkiye ülke olarak 4 kez katılmıştır.
209. 2008 türkiyede ‘yahya kemal yılı’ ilan edildi.
210. 2009 yılı dünyada kâtip çelebi ve hacı bektaş-ı veli oldu.
211. 2009 fransada türk yılı olarak kutlanacak.
212. 2009 avrupa voleybol şampiyonası türkiyede yapılacak.
213. 2009 akdeniz oyunları italya da
214. 2010 dünya kupası güney afrikada
215. şu an tr’de 16 tane büyükşehir belediyesi var: 01- 06-07- 16- 21- 25- 26- 27-33- 34- 35-38-41- 42- 54- 55
216. 1863 yılından beri kapalı olan ve Kıbrıs_ lefkoşe yi ikiye ayıran bm katkısıyla 2008 de açılan barikatın adı? lokmacı barikatı’dır
217. expo nun genel merkezi ? “paris” dir.
218. avrupa insan hakları mahkemesi: avrupa konseyine bağlıdır
219. il özel idaresinin organı olan il genel meclisinin başkanı önceden vali idi yeni çıkan kanunla başkan vali değildir yapılacak seçimle belirlenmektedir.ayrıca vali önceden belediye bütçesini red etme hakkına sahipti ama artık geri çevirme değil de danıstaya dava acabilmektedir.
220. Ab’nin genişlemesi:
221. 1951:avrupa kömür çelik birliği(ecsc):fransa=>> almanya.
222. 1957:roma antlaşması ile avrupa ekonomik topluluğu (eec)kuruldu:Belçika, Fransa, Almanya,italya,Lüksemburg,Hollanda.
223. 1965:füzyon antlaşması ile avrupa topluluğu(ec) oldu.
224. 1973Grinanimarka,irlanda ve ingiltere katıldı.
225. 1992:maastricht antlaşması ile avrupa birliği(eu)adını aldı.
226. 1995:avusturya=>> finlandiya ve isveç katıldı.
227. 2004:cyg,cz,est,h,lv,lt,gby,pl,sl,sv (10 üye)katıldı.
228. 2007:bulgaristan=>> romanya katıldı. 27 üyeli şuan.
229. anayasa mahkemesi 46. yılını kutladı
230. bm’nin ana organları 6 tanedir:
231. 1.genek kurul(ga) 2.güvenlik konseyi(sc) 3.ekonomik ve sosyal konsey(ecosoc) 4.vesayet konseyi(tc)
232. 5.uluslararası adalet divanı (ıcj)6.sekreterlik(sec)
233. ab ile müzakerelere devam eden ülkeler türkiye ve hırvatistan, adaylığı kabul edilen ülke makedonya.
234. aralık 2007’de suikast sonucu benazir butto öldürüldü.
235. tr’de ilk devalüasyon ne zaman yapıldı? 1946’da (r. peker döneminde)
236. ab’de parasal birliğe (euro) katılmayan ülkeler ingiltere, danimarka ve isveç. yunanistan sonradan katıldı ve sisteme şu an 12 üye ülke dahil.
237. tbmm ihtisas komisyonları :
238. 1.anayasa2.adalet3.içişleri4.dışişleri5.milli eğitim,kültür,gençlik ve spor6.bayındırlık,imar,ulaştırma ve turizm7.çevre8.sağlık,aile,çalışma ve sosyal işler9.tarım,orman ve köyişler10.sanayi,ticaret,enerji,tabii kaynaklar,bilgi ve teknoloji11.dilekçe12.plan ve bütçe13.kamu iktisadi teşebbüsleri14.insan haklarını inceleme15 milli savunma komisyonu16 tbmm hesaplarını inceleme komisyonu 17.avrupa birliği uyum
a. en son kurulan komisyon da avrupa birliğine uyum komisyonudur
239. 16 yıldız olup tarihte kurulan 16 türk devletini(büyük hun,avrupa hun,….)temsil etmektedir. güneş ise tc’ni temsil ediyor. cumhurbaşkanlığı forsunda güneş+16 yıldız var!
240. abd bayragında 50 yıldız var, eyaletleri temsil eder
241. ab bayragında 12 yıldız var, kurucu ülkeleri temsil eder ( ilk altı ülke ve sonradan katılan digerleri)
242. latince terimler:
243. ceteris paribus: diğer her şey sabitken
244. mutatis mutandis: gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra
245. de facto: aslında, gerçekte (in fact)
246. ex ante: dönem öncesi
247. ex post: dönem sonrası
248. resmi işlemlerde tc kimlik no bu günden itibaren zorunlu oldu (29 nisan 2008)
249. 2007 nobel ıktisat odulu “mekanizma tasarimi teorisi’ne” yaptiklari katkilardan dolayi 3 iktisatci, leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. mayerson paylastilar.
250. ımf nin en son katılan karadağ ile birlikte 182 üyesi var.
251. cumhurbaşkanının kendisine meclisce gonderilen “bütçe” yi geri iade etme yetkisi yok.. diger tüm yasaları meclise iade edebilir.
— BAŞKANLAR BAŞBAKANLAR
— kanada *başbakan stephen harper
— fransa *başkan nicolas sarkozy
— almanya *başbakan angela merkel
— italya *başbakan silvio berlusconi
— japonya *başbakan yasuo fukuda
— başkanbakan vladimir putin
— birleşik krallık *başbakan gordon brown
— a.b.d. *başkan barak obama
— İNGİLTERE—–Gordon Brown
— İSPANYA———Jose Luis Rodriguez Zapatero
— RUSYA———–Vladimir Putin
— İSVİÇRE———-Moritz Leuenberger
— İSVEÇ————-Fredrik Reinfeldt
— YUNANİSTAN—Kostas Karamanlis
— SURİYE———–Naci Otri
— IRAK—————Nuri El Maliki
— İRAN—————Ahmedinejad
— FİLİSTİN———–İsmail Haniya
— İSRAİL————-Ehud Olmert

252. karadeniz ekonomik işbirliği (kei) nin kuruluş sözleşmesi boğaziçi deklerasyonu 1992 tarihinde imzalanmıştır. dahil ülkeler; tr., yun. gürc., rus., arn., mol., rom., azer., ukr., bulg., erm. 11 ülke
253. avrupa birliği schengen(serbest dolaşım)vizesine dahil olmak istemeyen iki ülke hangisidir? irlanda=>> ingiltere
254. çin wto ya 2000(2001) de üye oldu.
255. dünyanın ünlü ekonomistlerinden john kenneth galbraith 30 nisan 2006’da, 97 yaşında, vefat etti the affluent society (bolluk toplumu)yazarı!
256. opec in güney amerikadan tek üyesi venezüella (kurucu üyelerden).
257. Türkiye’de
— 2007 yılı gsyih büyüme oranı %4,5
— hükümet fdfyi 4.2den 3.5 a ındrıdı onumuzdekı senede 2.4e dusurmeyı hedeflıyor.
— 2007 dış ticaret açığı 47,5 milyar dolar
— 2007 cari işlemler açığı 38 milyar dolar
— 2007 yılı sonu itibariyle toplam çalışanların %25’i kamu sektöründe istihdam ediliyor
— 2007 yılı genelinde işsizlik oranı %9,9
— 31/12/2007 itibariyle u.a. ham petrol fiyatları 93,9 dolar
— 2007 yılı tüfe enflasyon oranı %8,39
— tcmb enflasyon hedeflemesi 2008=>> 2010 için %4, belirsizlik aralığı 2 puan
— 2007 yılı sonu itibariyle tl emisyon hacmi kupür dağılımında adet ve tutar olarak en yüksek paya sahip olan kupür 50 ytl’dir
— ab müzakere sürecinin ilk aşaması tarama süreci 13/10/2006 tarihi itibariyle bitmiştir
— 2007 yılı sonu itibariyle merkezi yönetim borç stoku 333,5 milyar dolar
— dünyaca ünlü time dergisi, 2008 yılı için dünyanın en etkili 100 ismini belirledi
— iki önemli ayrıntı : türkiye’de yaşamayan bir türk ünlü kalp cerrahı prof. dr. mehmet öz. Ve bir diğer kişi Türkiye’de yaşayan ama türk olmayan bir kişi fener rum patriği bartholomeos, bu 100 kişi içinde.
— usa de yayınlanan foreign policy adlı bir dergi. bu listede 2 türk varmış,bunlar:1.orhan pamuk 2.fethullah gülen
— kültür ve trizm bak.2008 i yahya kemal beyatlı yılı ilan etti.
258. akdeniz üşkelri zirvesi 13 temmuzda paris’te yapılcak
259. dünya bankasının insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığına atanan ve 11 mart 2008 de göreve başlayan türk ekonomisti hasan tuluy
260. coğrafi bölgelerimizin orman zenginliği açısından sıralaması konya =en geniş ilimiz. yalova =yüzölçümü en küçük ilimiz.
261. “haydi kızlar okula” kampanyası, unıcef’in girişimiyle 2003 de başlayan kampanyadır
262. bm güvenlik konseyi daimi üyeleri: abd, çin, fransa, ingiltere ve rusya
263. anlaşma uyarınca birleşmiş milletlerin resmi dilleri: çince, fransızca,ingilizce, ispanyolca, ve rusça dır
264. unicef,birleşmiş milletler’e bağlı olarak 1946 yılında kurulmustur.fon’un amacı;savaşın yıkımına uğramıs veya güç durumda olan ülkelerin çocuklarına yardım sağlamaktır.
265. osmanlı dönemi kanuni sultan süleyman tarafından mostar köprüsü, bosna=>> hersek cumhuriyeti’nin mostar şehrinden geçen, neretva nehri üzerinde mimar sinan’ın öğrencisi mimar hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü. mostar köprüsüdür.1993’te köprü sırplar ve hırvatlar tarafından bombalanarak yıkıldı. 1997’de,unesco ve dünya bankası’nın desteğiyle taş köprünün eski haline uygun olarak yeniden inşası başlamış mostar köprüsü, 2004’te ingiliz prensi charles tarafından açılmıştır. mostar köprüsü ve eski mostar kenti, 2005 yılında dünya miras listesi’ne eklenmiştir.
266. dünya çevre günü: 5 haziran.
267. 2013 akdeniz oyunları na mersin adaydı ama seçilen şehir yunanistan’dan volos oldu
268. cumhurbaşkanlarımız:
1.M.Kemal Atatürk(1923-1938)(4 kez seçildi :1923,1927,1931,1935)
2.ismet inönü(1938-1950)3.celal bayar(1950-1960)4.cemal gürsel(1961-1966)5.cevdet sunay(1966> 1973)
6.fahri korutürk(1973> 1980)7.kenan evren(1982> 1987)8.turgut özal(1987> 1993)
9.süleyman demirel(1993> 2000)10.a.necdet sezer(2000> 2007)11.abdullah gül(2007> )
*hem cumhurbaşkanlığı hem başbakanlık yapmış olanlar:
ismet İnönü celal Bayar turgut özal süleyman Demirel abdullah gül
269. uyuşmazlık mahkemesinin askeri yargı dışındaki üyeleri hariç, artık, cumhurbaşkanlığı, hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk) tarafından değil, yargıtay ve danıştay’ın genel kurullarınca doğrudan seçilecek.
270. cemal gürsel de iki dönem (24. ve 25 hükümet) basbakanlık yapmıştır.
271. 2008 mayıs ayında 100 bine yakın kişinin öldüğü kasırganın adı nargis, ülkenin adı ise myanmar. mynmar’ ın eski adı burma
272. 27 ab ülkesi var. 15’i euro kullanıyor.
273. avrupa birliği’nin tüm üyeleri euro(avro) kullanmaz. euro’ya geçen ülkeler şunlardır:
274. — Almanya — avusturya — belçika — finlandiya — fransa — hollanda — irlanda — ispanya — italya — güney kıbrıs rum kesimi — lüksemburg — malta — portekiz — slovenya — yunanistan
275. ingiltere=>> danimarka=>> isveç euro kullanmıyorlar!
276. ab üyesi olmadıkları halde euro kullanan ülker ; san marino,monaco,malta(fakat bu üye olmayan ülkeler ab ile bir anlaşma yapmışlardır)
277. anlaşma yapmayıp euro kullanan ülker;andorra,karadağ,kosova.
278. not:1 mayıs 2004’te üye olan ülkeler henüz euroya geçmemişlerdir.
279. 2009 yılında düzenlenecek olan eskrim büyükler dünya şampiyonası organizasyonu türkiye’ye verildi. türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan şampiyona gelecek yıl antalya’da yapılacak.
280. (İngiltere kraliçesi)2. elizabeth(ikinci defa geliyor ilki 1961) türkiyeye geldi.
281. 2007 yılında,artık mv seçilme yaşı 25
282. kktc kaç yılında kurulmuştur? yanıt: 1983
283. ab türkiye”ye adaylık statüsünü nerede ve ne zaman vermiştir? yanıt: helsinki=>> 12 aralık 1999
284. 31.12.2007 itibariyle tr nin nüfusu 70,6 milyondu
285. 53. eurovision şarkı yarışmasında mor ve ötesi temsil etti
286. yök başkanlığına yusuf ziya özcan getirildi
287. kraliçenin bursa’da ziyaret ettiği dünya’nın ilk ticeret merkezinin adı koza han’mış
288. sadece hangi anayasamız kanunları yorumlama(yasama yorumu) yetkisini tbmm’ye vermiştir. yanıt: 1924 anayasası
289. t.c.”nin milletvekilliği genel seçiminin en son kaçıncısı yapıldı.? 23,dönem
290. 1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı adaylığı için kaç gün içinde müracaatta bulunulması gerekeir. yanıt: 10 gün
291. bakanlar kuruluna khk çıkarma yetkisi ne zaman verilmiştir? 1971- 1973 anayasa değişiklikleri ile
292. geçici güüvenli bölge” kararını genel kurmay başkanlığı alır.
293. ımf türkiye masası şefi lorenzo giorgianni.
294. türkiye=>> ımf ile yürüttüğü 7. istikrar programının sonuna geldi.
295. en çok fiyat artışı gıda=>> enerjide gerçekleşti.
296. nuri bilge ceylanın kapalı alanlarda sigara içme yasağı 19 mayıs da yürürlüpe giriyor
297. üç maymun filmi cannes da yarışTI. Nuri Bilge Ceylan en iyi yönetmen ödülünü aldı.
298. karahanlılar ribat denilen kervansaraylar yapmışlardır türklere ait olan ilk kervansaraylar bunlardır.
299. avrupada avicenna ünvanı ile tanınan ve el kanun fi’t tıp adlı eseri yazan bilim adamı ibn=>> i sina
300. ekonomist,yılın bürokratı tmsf başkanı ertürk
301. tr de faiz dışı fazla (fdf) % kaçtır?(2008) .3.5
302. nobel ikt ödülü 2007 leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. mayerson (mekanizma tasarımı teorisi)
303. çin de depreminn merkez üssü sichuan
304. dünya ticaret örgütü(wto)’nun 152. üyesi (son üyesi) hangi ülkedir c.ukrayna
305. aşağıdaki ülkelerden hangisi 2000’li yıllarda nükleer silah üretmesiyle gündeme gelmiştir? kuzey kore
306. 2008 yılında rusya’da düzenlenen ”türk kültür yılı” etkinliklerinde yurt dışında ilk kez seslendirilen nazım oratoryosu adlı eserin bestecisi kimdir? fazıl say
307. fransa ve hollanda ab anayasası nı kabul etmeyen devletler
308. arge faaliyetlerinde indirilebilecek tutar yüzde 40 tan yüzde 100 oldu
309. bm’ye bağlı uzmanlık kuruluşları 15 tane:
310. 1.fao (gıda ve tarım örgütü Merkezi Roma)2.ıbrd (uls imar ve kalkınma bankası)3.ıcao (uls sivil havacılık örgütü4.ıfad (uls tarımsal kalkınma fonu) 5.ılo (uls çalışma örgütü) 6.ımo (uls denizcilik örgütü) 7.ımf (uls para fonu) 8.ıtu (uls telekomünikasyon birliği) 9.unesco (bm eğitim=>> bilim=>> kültür örgütü) 10.unıdo (bm endüstriyel kalkınma örgütü) 11.upu (evrensel posta birliği) 12.who (dünya sağlık örgütü13.wıpo (dünya fikri mülkiyet hakları örgütü) 14.wmo (dünya meteoroloji örgütü) 15.wto (dünya ticaret örgütü)
311. ab anayasa referandumunda vetolar: 1.fransa 30.05.2005’te 2.hollanda 01.06.2005’te
312. türkiye ekonomi kurumu (tek), 25=>> 29 haziran 2008 tarihleri arasında, uluslararası ekonomi birliği (ıea) ile birlikte istanbul lütfi kırdar kongre merkezi’nde 15’inci dünya ekonomi kongresi’ni düzenleyecek.
313. D-8 ülkeler BENİMToPuM (Bangladeş Endonezya Nijerya İran Malezya Türkiye Pakistan Mısır)
314. Birleşmiş milletlerde veto yetkisi olanlar FİRÇA…….(FRANSA İNGİLTERE RUSYA ÇİN ABD)
315. AB kurucu ülkeleri HALİFE (yalnız burdaki E’yi B olarak düşünün)(Hollanda, Almanya, Lüksemburg, İtalya,Fransa, Belçika)
316. Mahalli idare bölümleri….. Kendine İyi Bak (KİB) Köy idaresi İl özel idaresi Belediye idaresi
G-5 ülkeleri…….FAJİA (Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere, ABD)
TARİH
317. lozan antlaşmasaylı kesinlik kazanan sınırımız yunanistan
318. 1923’teki lozan konferansı’na gözlemci statüsünde katılan devlet abd olup; tr’yi kuruluşundan 4 yıl sonra, 1927’de resmen tanımıştır.
319. en uzun kara sınırımız suriye (877 km), en kısa kara sınırımız ise nahcivan özerk bölgesi(azerbaycan) iledir.
320. avrupa’da 100 yıl savaşları 116 yıl sürmüştür
321. 1.beş yıllık kalkınma planı ne zaman yürürlüğe girdi 1934
322. lozan ant.nını imzalanmasından sonra misak=>> ı milliye uygun olarak türk sınırlarına katılan bölge=hatay
323. mustafa kemal’in partiler üstü olarak gördüğü ilkesi=cumhuriyetçilik
324. selçuklularda eyaletlerde ekonomik hayatın denetlenmesi ve geliştirilmesi görevini üstlenen görevli=muhtesip
325. göktürklerin ilk zamanlarını konu edinen destan?
326. Ergenekon ermeni sorunu ilk kez 1878 berlin kongresinde (anlaşmasında)gündeme gelmiştir.
327. tr’de ilk nüfus sayımı hangi yıl yapıldı? 1927’de yapılmış ve 13,5 milyondu!
328. bmye son katılan ülke karadağ(montenegro)28.06.2006’da katıldı 192.üye oldu. bu arada tr, bm’yi kuran 51 ülke arasında yer almaktadır.
329. boğazlar sorunu ilk kez 8 temmuz 1833 hünkar iskelesi anlaşmasıyla uluslararsı sorun olmuş ve möntro boğazlar sözleşmesiyle de son halini almıştır.
330. itilaf devletleri arasındaki ilk ayrılık paris barış konferansında,ikinci ayrılık ankara ant.yla ortaya çıkmış
331. ingiltere tbmm’nin gücünü ilk kez mudanya ateşkes ant.yla tanımıştır
332. tbmm nin gücünü tanıyan ilk devlet ermenistan(gümrü ant.),ilk müslüman devleti afganistan(afganistanla dostluk ant.) ,ilk avrupa devleti sovyet rusya (moskova ant.) ,ilk itilaf devleti ise fransa (ankara ant.)’dır.
333. türk hukuku ilk kez uygurlar döneminde yazılı hale getirildi.
334. tarihte yazıyı ilk kullanan türk devleti: göktürkler
335. ilk gümrük birliği, alman gümrük birliğidir (prusya 1834)
336. 1854 kırım savaşı ilk dış borç.
337. 1866 ilk borsa dersaadet borsası.
338. ilk belediye galata belediyesi
339. türk gazeteciliğinin başlangıcı olan takvim=>> i vekayi 11 kasım 1831 de ıı. mahmut döneminde yayın hayatına girdi.
340. orta asya türk devletlerinde hakanlar bir konudaki kesin kararlarını “yarlığ” ile verirlerdi.
341. ingiltere 1783 versay antlaşması ile abd ve 13 sömürgenin bağımsızlığını tanımıştır.(abd bağımsızlık ilanı 1776)
342. ulusal kurtuluş savaşımızda, temsilciler heyeti adına, irade=>> i milliye gazetesi çıkarıldı.
343. türkiye cumhuriyeti tarihinde ilk devalüasyonu 7 eylül 1946 da yaptı
344. 1945 sonrası çok partili hayata geçişte kurulan ilk parti 06.06.1946’da kurulan milli kalkınma partisi(mkp=>> nuri demirağ)olup sık sık verdiği davetler nedeniyle kuzu partisi olarak da anılmaktadır.2. parti ise demokrat parti’dir.
345. 1789 fransız ihtilalinin getirdiği fikir akımlarının etkisiyle osmanlı devletinde ilk çıkan isyan sırp isyanı
346. ilk türk mizah dergisi;diyojen 1870 de osmanlı da basılmaya başlandı
347. türkiye milletler cemiyetine 1932 de ispanya nın önerisiyle girmiştir.
348. osmanlının bir avrupa devleti olarak tanınmasını sağlayan antlaşmanında paris antlaşması olduğuda aklınızda kalsın
349. ilk isyan çıkaran ulus:sırplar.
350. ilk bağımsızlığını kazanan ulus:1829 edirne antlaşması ile yunanlılar.
351. sırbistan,romanya ve karadağ:edirne antlaşması ile, daha önceden bükreş’le kazandıkları imtiyazları daha da genişlettiler ve 1878 berlin antlaşması ile bağımsız oldular.
352. osmanlıdan son ayrılan devlet arnavutluk’tur.(1912de)
353. bulgaristan’ı unutmuşum. bg, 1908’de ikinci meşrutiyet esnasındaki karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir.
354. ilk türk mizah dergisi;diyojen 1870 de osmanlı da basılmaya başlandı
355. kavimler göçünün başlamasında etkili olan türk hükümdarı balamir,avrupa hunlarının kurucusu
356. 1.dünya savaşı sonunda almanya ile yapılan ateşkes antlaşması:11 kasım 1918=>> rethondes.
357. istanul’un işgal edildiği dönemde mustafa kemal paşa’nın kamuoyuna tanıtılması yönünde yayınlar yapan gazete: minber.
358. “türkiye devleti bir cumhuriyettir” ibaresi ilk kez hangi anayasamızda yer almıştır. yanıt : 1921 anayasası
359. ömer hayyam ve vasifi gibi bilginlerin büyük selçuklu sultanı melikşah adına düzenledikleri takvim celali takvimi
360.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET