KPSS’nin şifreleri

Ekonomik kriz özel sektörü istihdam daraltmaya iterken, devlet garantisi altında çalışmanın cazibesi yükseliyor. Ancak bu yolda da aşılması gereken bir sınav var: KPSS. Peki KPSS nasıl bir sınav, başarılı olmak için neler yapılmalı? Murat Eğitim Kurumları KPSS Türkiye Genel Koordinatörü Levent Karaylı yanıtladı

SİBEL KAHRAMAN

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerle beraber üretimin azalması, özel kurumların tedbirler ve çözümler geliştirmelerine neden oluyor. Bu tedbirlerin başında da istihdamı azaltma arayışları geliyor. Sık yaşanan bu dalgalanmalar ise herhangi bir devlet kurumunda resmi olarak çalışma ve devlet garantisi altında olmanın cazibesini artırıyor. Bir devlet kurumunda görev almak için de temel şart Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılmak ve başarılı olmak. Bu sınavın aynı eğitim düzeyindeki herkese, aynı koşullarda uygulanması, adayların da yoğun ilgi göstermesine neden oluyor. Çünkü arzulanan kadrolar her adaya eşit uzaklıkta. Yapılacak tek şey

KPSS’de başarılı olmak.

Bu durumun farkında olan adaylar, artık ÖSS’de olduğu gibi, KPSS için de hazırlıklara sınav tarihinden çok önce başlıyor. KPSS’de başarılı olabilmek amacıyla şartları uygun olanlar kurslara katılıyor, bu olanağı bulamayanlar ise farklı kurumların yayınladıkları basılı kaynaklarla sınava hazırlanıyor. KPSS bu yıl lisans mezunları için 10-11 Temmuz’da, lise ve ön lisans mezunları için 26 Eylül’de yapılacak. KPSS nasıl bir sınav, başarılı olmak için neler yapılmalı? Biz sorduk; Murat Eğitim Kurumları KPSS Türkiye Genel Koordinatörü Levent Karaylı cevapladı:

KPSS nedir?

Devlet kurumlarına atanacak tüm personel bu sınavla belirleniyor. Sınav her yıl ÖSYM tarafından yapılıyor.

Tüm eğitim kademeleri için ayrı bir sınav mı yapılıyor?

KPSS-Lisans, KPSS-Lise/Önlisans olmak üzere iki sınav bulunuyor. KPSS-Lisans’a dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar giriyor. KPSS-Lise/Önlisans’a ise lise ve önlisanstan mezun ve mezun olabilecek durumdaki adaylar katılıyor.

İlköğretim mezunları katılamıyor

KPSS-A ve KPSS-B kadrolar neler?

KPSS-A Grubu kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait müfettiş, müfettiş yardımcılığı, uzman, uzman yardımcılığı, denetmen, denetmen yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu, kaymakam adaylığı gibi kadrolar. Ayrıca öğretmen adayları da bu kadrolarda kabul ediliyor. A Grubu kadrolar için her yıl KPSS düzenleniyor.

KPSS-B Grubu kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ekli listelerinde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için. Başka bir deyişle, B grubu kadrolar, A grubu kadrolar dışında atanacak personel için. B grubu kadrolar için iki yılda bir KPSS düzenleniyor.

İlköğretim mezunları sınava girebilir mi?

İlköğretim mezunları KPSS’ye katılamaz. A grubu kadrolar için dört yıllık üniversite/fakülte mezunları, B grubu kadrolar için ise dört yıllık üniversite/fakülte mezunları, ortaöğretim ve önlisans mezunları KPSS’ye katılabilir.

KPSS-A grubu kadrolarda yaş sınırı var mı?

Genel olarak kurum/kuruluşlar yaş sınırlamalarını kendi yönetmelik ve tüzüklerine göre belirliyor.

Kadrolar ne zaman açıklanıyor?

KPSS’ye katılan adaylar, elde ettikleri puanları iki yıl boyunca kullanabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları gerek duyduğunda basın ve internet yoluyla ne zaman ve ne kadar personel almak istediğini ilan eder. Bu personel alımlarının kesin, belirli tarihleri yok.

Yabancı dil testini tüm adayların çözmesi gerekiyor mu?

Tüm adayların çözmesi gerekmiyor. Ancak yabancı dilin etkilediği puan türlerinin sonuçlarının adaylara gelebilmesi için, doğru/yanlış olması önemli olmadan en az bir soruya yanıt vermiş olmaları gerekir. Bu durum tüm dersler için geçerli. Ayrıca bazı kurumlar kendi sınav şartlarında yabancı dilden belirli soru sayısının (Örneğin 60 yabancı dil sorusundan 42’sinin doğru yanıtlanması gibi) doğru yanıtlanmasını da isteyebilir.

Akademik kariyer yolunda ALES var

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanları kullanılıyor. ALES’e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi almış olanlar başvurabiliyor. Yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılan sınavda, sayısal ve sözel bölümden oluşan test uygulanıyor. Sınavda toplam 160 soru için 180 dakika veriliyor. Sayısal bölüm, sayısal ve mantıksal akıl yürütme, sözel bölüm ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşuyor.

70 puan barajı

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için alanındaki puan türünde yüz üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor. Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adayların, ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanat yeterlilik programına başvuracaklar için en az 70) puan almaları gerekiyor. Her iki durumda da alınan ALES puanları doğrudan atama veya lisansüstü eğitime başlama hakkı tanımıyor. ALES’ten yeterli puan alan adaylar, yalnızca ilgili sınavlara katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girme koşulu aranmıyor.

Atamalar nasıl yapılıyor?

Yerleştirmede ne esas alınıyor?

A grubu atamalar için, ilgili kurum ve kuruluşlar belirli KPSS puanlarına göre, kendileri de bir sınav ve devamında mülakat düzenleyip, başarılı olanların atamalarını gerçekleştirir. Örneğin İçişleri Bakanlığı, kaymakam alımları için, KPSSP 37 puan türünü baz alarak ilan verir. Bakanlık bu puan türünden belli bir puan üstünde alanlara (örneğin 85 ve üzeri gibi…) sınav düzenlediğini duyurur. Belirtilen tarihlerde şartları uyan adaylar başvurularını yapar. Bakanlığın ÖSYM ile yaptığı sınavdan başarılı olan adaylar, mülakat sınavına davet edilir. Mülakat sınavında da başarılı olanların atamaları yapılır. Bu işleyiş tüm A grubu kadrolar için aynıdır.

B grubu kadrolar için de belirtilen yıllarda elde edilen KPSS puanı iki yıl boyunca kullanılır. Açılan kadrolar için adaylar, tercih yoluyla başvurularını yapar. İlgili kadrolar için yapılan başvurulardan en yüksek puandan itibaren atamalar doğrudan yapılır. Herhangi bir başka sınav ya da mülakat gerçekleştirilmez.

Düşük puanlı adaylar da yerleşebiliyor mu?

A Grubu kadrolarda düşük puanlı adayların yerleşme olanağı kesinlikle yok. Çünkü kurum/kuruluş kendi düzenleyeceği sınava KPSS’de belli bir puanın üstünde alan adayları çağırır. Bu nedenle düşük puan alanlar bu sınava katılamayacağı için atamalarının da olması mümkün değil.

B Grubu kadrolarda düşük puanlı bir adayın ataması olabilir. Çünkü açıklanan kadrolar için şartları uyan her aday KPSS puanının ne olduğu önemli olmaksızın başvuruda bulunabilir. Bu nedenle ilgili kadro için yapılan başvurulardaki en yüksek puandan atama yapılır. Bu atama bir kadro için 98 gibi yüksek bir puan olurken, başka bir kadro için 62 gibi daha düşük bir puan olabilir.

Mezuniyete göre test

KPSS’de mezun olunan alana göre yapılması gereken çeşitli testler bulunuyor. Sınavda, genel yetenek, genel kültür, yabancı dil, eğitim bilimleri, hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler testleri yer alıyor.

 

Milliyet

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET