KPSS’siz Polislik Anayasa Mahkemesi Gündeminde

Bilindiği üzere polis için 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede olmadan polis memuru olmanın yolu açılmıştı.

Bu duruma yönelik açılan iptal davası gündemine alınmıştır.

 

İŞTE İPTALİ İSTENEN MADDELER

’da iptali istenen bölümler:

Madde 26 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı Kanunun geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkrası” ibareleri “altıncı fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.
“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuzaltı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.”

 

Özel harekat alımlarının gecikme nedeninin bu işlem olduğunu öngörüyoruz.

Detaylar için sitemizi takip ediniz.

Comments
  1. Zafer
  2. kadircan
  3. Rıdvan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir