.

İlginç polis araştırması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Arslan ile Sivas Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Akif Olgun’un yaptığı ‘Akademisyen gözüyle polis ve polislik mesleğine bakış’ konulu araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Araştırma için Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde görevli 224 öğretim elemanı ile yüz yüze görüşüldü. Öğretim üyelerinin yüzde 56’sı polisi ‘güvenilir’ bulurken, yüzde 52’si emniyetin her türlü denetime açık ve şeffaf olduğunu ifade etti. Buna karşın akademisyenlerin yüzde 73’ü “Polislerin ‘nüfuzlu’ kişilere karşı etkisiz kaldığını düşünüyorum” dedi.

Araştırmaya katılan akademisyenlerin yüzde 51’i polisin eğitimini yeterli bulmazken, ‘Polis kendini olumlu yönde geliştiriyor mu’ sorusuna öğretim üyelerinin yüzde 56’sı ‘Evet’ yanıtını verdi. Araştırmada ‘Polisin genel kültürü iyi düzeydedir şeklindeki’ önermeye öğretim üyelerinin yüzde 47’si katılmadı. Akademisyenlerin yüzde 29’u polisin Türkçe’yi kötü, yüzde 40’ı ise iyi kullandığını söyledi. Akademisyenlerin yüzde 41’i de polisin vatandaşlarla iletişim kurmadaki becerisinin yeterli olmadığını öne sürdü. Yüzde 43’lük oran ise polisin, insanlara değer verdiği noktasında birleşti.

Araştırmaya katılanların yüzde 60’ına göre polis sergilediği tutum ve davranışlarla topluma iyi örnek oluyor. Polisin, insan haklarına saygılı olduğu görüşüne ise öğretim üyelerinin sadece yüzde 37’si katılıyor. Akademisyenler resmi polislerin giydiği üniformayı güzel bulurken, polislerin giyimine özen gösterdiklerini belirtti. Öğretim üyelerinin yüzde 43’ü polisin gelir seviyesinin düşük olduğunu aktardı.

 

Kaynak Bugün

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir