Lise mezunları artık sözleşmeli astsubay olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli subay ve astsubay olma şartlarını düzenleyen yönetmeliği değiştirdi.

Önceki yönetmelikte yer alan “Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi dört yaşından büyük olmayanlar ile aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları uygun olanlar teşkil eder. Sözleşmeli astsubayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gereklidir.” şeklindeki düzenleme şu şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
a) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından,
b) Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından,
gün almamış olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

Yeni düzenlemeye göre artık sadece yükseköğrenim görenler sözleşmeli astsubay olabilecektir. Sözleşmeli astsubay olabilmeden yaş sınırı yeni düzenlemede önlisans için 25, lisans için 27 olarak düzenlenmiştir.

 

Memurlar.net

]]>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir