Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğrenci Alımı (kimler başvurabilir?)

Milli Savunma Üniversitesine üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci alınacağı bugün ilan edildi. Buna göre; Kara, Hava, Deniz Harp Okuluna subay yetiştirmek üzere, Kara, Hava ve Deniz astsubayı yetiştirmek üzere üniversitelerde öğrenim gören ara sınıf öğrencileri alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? Kara Harp Okuluna aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan erkek adaylar başvurabilir.

Başvuru koşullarını sağlayan adayların 17 Kasım-02 Aralık 2016 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

İhtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)” belirlenecektir.

Baraj puanı üniversiteye giriş yıllarına göre Lisans Yerleştirme Sınavının 2013,  2014, 2015 veya 2016 (LYS) ilgili MF-4, TM-1, 2, 3 ve DİL-1 puan türüne göre belirlenecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır.

Baraj puanını sağlayan adaylar seçim aşamaları için Kara Harp Okuluna davet edilecektir.

Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir. başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış veya KHK kapsamında diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(3) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak,

(4) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, annesi, babası ve kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(5) LYS sonucunda Tablo-1, 2 ve 3’te belirtilen sınıflara göre Kara Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans bölümlerinden birine yerleşmiş olmak.

(6) Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,

(7) Üniversiteye giriş yıllarına göre Lisans Yerleştirme Sınavının 2013, 2014, 2015 veya 2016 (LYS) ilgili MF-4, TM-1, 2, 3 ve DİL-1 puan türlerinden birinde puana sahip olmak,

(8) Kara Harp Okuluna ara sınıflardan alınacak öğrencilerin yaş durumlarının aşağıdaki çizelgeye uygun olması,

(Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)

Sınıf Yaş Birinci Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 21 yaşında

(1995 ve sonrası doğumlu) İkinci Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 22 yaşında olmak

(1994 ve sonrası doğumlu) Üçüncü Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 23 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu)

(9) Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

(10) “11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanan TABLO-4’de belirtilen boy ve ağırlık standartlarına uygun olmak,

(11) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

(a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

(b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

(c) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

(ç) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

(d) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,

(12) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(13) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikâhsız yaşamamak,

(14) “11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nin öğrenci adayları ile ilgili sağlık kriterlerine sahip olmak,

(15) Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen tablolarda gösterilen boy ve ağırlık sınırları içinde olmak,

(16) Kara Harp Okulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

(17) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için geçiş yaptıkları üniversitelerin planlı müfredat derslerinden 2 dersten fazla alttan dersi olmamak,

(18) Fiziki Yeterlilik Testini geçen adaylar sınav merkezinden ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

(19) Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

UYARI : Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

 

Başvuru Tarihleri:

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adresinden 17 Kasım-02 Aralık 2016 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır.

Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru olarak girmeniz önemlidir.

(2) Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

(3) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

 

Kara Harp Okulu Başvuru Kılavuzu Tamamı

Ön Kayıt Sayfası

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğrenci Alımı (kimler başvurabilir?)” için 3 yorum

 • 22 Eylül 2017 tarihinde, saat 17:04
  Permalink

  Edebiyat bölümü bu tablo 1-2 ye filan dahil mi

  Yanıtla
 • 11 Aralık 2016 tarihinde, saat 14:47
  Permalink

  Hangi sınıftan alttan dersim kalmıcak eger kalırsa kesin ve kesin alınmıyormuyuz planlı müfredad derken bütün dersler mi

  Yanıtla
 • 19 Kasım 2016 tarihinde, saat 19:56
  Permalink

  İlk sene mı alttan ders kalmayacak yoksa ikinci Senenin birinci dönemi dahil mi acaba ?

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET