Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü

Muhabere Nedir?
Muhabere; sözlük anlamı olarak bilgi aktarımı, bilgi alışverişi, haberleşme, iletişim, komünikasyon ve yazılı iletişimdir. 

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün Amacı

Emniyet Müdürlüğünün İl Merkezi ve İlçeler düzeyinde ihtiyacı olan muhabere malzemelerini tespit etmek, tedarik ve ikmali için Başkanlıkla temas kurarak konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, Teşkilatımıza ait muhabere sistem ve cihazların arızalı olanlarını Merkez veya Bölge Teknisyenliklerinde, PTT ’ ye ait cihazların ise PTT elemanlarına bakım ve onarımlarını yaptırmak, Telsiz karıştırma ve müdahaleleri hakkında düzenlenecek raporların Başkanlığa gönderilmesini sağlamak, muhabere elektronik sistemlerindeki gelişmeleri takip etmek, İl ’ in ihtiyacı istikametinde merkeze önerilerde bulunmak,       telefon rehberini hazırlatmak, değişiklikleri Umum Emniyet Müdürlüklerine ve Başkanlığa bildirmek, muhabere emniyetini sağlamak, muhabere elektronik hizmetlerinin süratli, verimli, düzenli ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, Sivil savunma tatbikatlarının başarılı bir şekilde cereyan etmesini sağlamak amacıyla kurum dışı ilgili makamlarla koordinasyonu sağlamak ve personele konu hakkında uyarılarda bulunmak,       Telsiz istasyonlarının birbirleri ile haberleşmelerinde istasyon çağrı adı ve kod kullanılmasını, telsiz telefon sistemlerinde çağrı kodlarına ait makam ve görev unvanlarının açık lisanla söylenmemesi  hususunda gerekli tedbirleri almak,       Gizlilik dereceli konuların telefonla veya telsizle açık olarak konuşulmasına mani olmak ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak,  dâhili santral abonelerine santralın bazı özelliklerinden istifade etme yetkisi tanıyan programları imkan nispetinde tanımak, santral üzerinden PTT hattına çıkılarak özel konuşma yapılmasına müsaade etmemek, İl Emniyet Müdürünün vereceği diğer konulardaki hizmetleri yapmak ile görevlidir.
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Hizmetleri Nelerdir.
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğümüzün telsiz, telefon, ve haberleşme hizmetlerini yürütmek, birimler arası bilgi aktarımını yapmak, 155 Polis İmdat Telefonlarından alınan ihbarların değerlendirmesini yaparak ilgili birimlere bilgi aktarımını sağlayarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak, elektronik cihazların bakım ve onarımlarını yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü  Ne Zaman Kurulmuştur?
21.10.1999 tarihinde Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü  Nasıl Çalışır.
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, İdari Büro Amirliği, Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliği, Foto Film Büro Amirliği, Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği birimleri ile birlikte sivil olarak 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün Kısımları
a) İdari Büro Amirliği,
b) Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliği,
c) Foto-Film Büro Amirliği,
d) Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği ’ nden oluşur.
İdari Büro Amirliği
Şubeye gelen ve giden evrakın takip ve kontrolünü yapmak, Birim içi ve birim dışı yazışmaları yapmak, Şube personelinin hastalık geçici görev ve diğer özlük işleri ile ilgili hizmetlerin aksaksız yürütülmesini sağlamak, ilgili birim amirlerinin görüşü alınarak hizmet aksamayacak şekilde senelik izinleri tanzim etmek, Şube sorumluluğundaki cihaz ve diğer malzemeler için bir stok seviye tespit etmek ve bu seviyeler düştükçe ikmali hususunda ilgili Makam ve Başkanlıkla temas kurmak, Şubenin PTT ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini Şube Müdürü adına takip ederek gerekli işlemleri yapmak, nöbet çizelgelerini tanzim etmek, personelin göreve zamanında gelmesini sağlamak, kılık kıyafet durumlarına özen göstererek kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket edenleri ikaz etmek, Şube içi birimler arası koordinasyonu sağlamak, haberleşme sistemleriyle ilgili arıza durumlarını günlük arıza çizelgesine işleyerek arızalı devreler hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek, nöbet devir teslim defterini kontrol ederek varsa vukuatları Şube Müdürüne intikal ettirmek, herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması halinde hizmetin normal olarak yürütüldüğünü defteri imzalamak suretiyle tasdik ettirmek, teknisyen yardımcısı ve diğer personelin çalışmalarını tanzim etmek, el, araç, sabit ve diğer telsizlerin verilen emirler çerçevesinde tevzii gerçekleştirmek, her yıl sonunda sayım yaparak sayımla ilgili listeleri Başkanlığa intikal ettirmek, hasara uğrayan ve kaybolan malzemelerin akıbetini takip etmek, durumu Şube Müdürüne intikal ettirerek konu hakkında Başkanlığa bilgi vermek ve kusurlu görülenler hakkında gerekli işlem yapılmasını sağlamak, muhabere merkezinin gizliliğini korumak ve sistemlerin bulunduğu kısımlara ziyaretçi girmesine engel olmak, mevcut olan telsiz sistemlerini harita üzerinde göstermek ve çevrim şemaları hazırlamaktır.

Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliği

Emniyet Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı ile telsiz muhaberesinin sağlanmasında aracı olur ve bilgi akışını sağlar, 155 polis imdat hattından yapılan ihbarlar alınarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ilgili birimlere  bilgi aktarımı sağlar. Ayrıca 155 polis imdat telefonlarına gelen ihbarlar SYS çok kanallı kayıt cihazı ile kayıt altına alınmaktadır.

Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği

İl Emniyet Müdürlüğümüz ile İlçe Emniyetlerinin telsiz muhaberesinin sağlanması ve telsiz cihazlarının, alkolmetre, siren, tepe lambası, radar cihazı, detektör gibi elektronik cihazların  bakım ve onarımları yapılmaktadır. Ayrıca muhabere cihazlarının birimlere dağılımını   yapar. Emniyet Müdürlüğümüzün telefon haberleşmesini sağlayarak, Arızalı olan telefon hattı,  telefon  makinesi ve santral cihazlarının bakım ve onarımları  yapılmaktadır.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET