2007 PMYO Mülakat sınavı niteliği

2007 Mülakat sınavı niteliğiPMYO 2007 Mülakat Sınavı Polis Akademisi’nce yayınlanan kılavuzda belirtilen kriterler doğrultusunca yapılacaktır. Sınava hazırlanan adayların sıkça sordukları Mülakat Sınavında ne olacak sorularına cevap olabileceğini düşündüğümüz yazıyı PMYO Kılavuzun dan ayıklayarak yazımızın devamına ekledik. Tüm adaylara başarılar.

 

MÜLAKAT SINAVININ NİTELİĞİ

Sınavlar, sırası ile mülakat ve yazılı (test) olmak üzere iki asamalı olarak Tablo-1’de belirtilen (22) bölge sınav merkezinde olusturulan sınav kurulları tarafından yapılmaktadır.

Polis Meslek Yüksek Okulları Giris Yönetmeliğinin 9 (a) maddesine göre 06-14 Ağustos 2007 tarihleri Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu; aday seçme ve değerlendirmesini adayı bizzat görerek, asağıda ön görülen esaslara göre iki asamada yapar.

 

1) İlk asamada Kurul, adayları Sağlık Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre değerlendirir. Bu asamada, Kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog üyelerin görüsleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci asamaya geçer.

 

2) İkinci asamada adaylardan, sözlüye esas olmak üzere Baskanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası Kurul, adayı değerlendirir. Değerlendirme; konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır.

Kurul üyeleri her bir kriter için ortak puan verir.

Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır.

Adayın basarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna islenir.Yapılan bu değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında Kurulca;

“POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİ ADAYI OLUR”

veya “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” seklinde karar verilir.

Hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilenler o sınav için baska bir Aday Değerlendirme ve Seçme Kuruluna müracaat edemezler.PMYO Giris Yönetmeliğinin 10. maddesine göre değerlendirme sonuçları aynı gün sınav merkezi tarafından görülecek ilan panolarına asılarak bes (5) gün süreyle ilânen tebliğ edilir. Yönetmelik gereği, Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararına itirazda bulunulamaz ve mülakat tarihleri dısında aday değerlendirme ve seçme islemi yapılamaz.Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara Aday Değerlendirme Seçme Kurulu tarafından fotoğraflı Yazılı sınav giris belgesi düzenlenerek verilir. Bu belge ile adaya yazılı sınava gireceği yer ve tarih tebliğ edilmis olur. Bu sebeple Sınav Giris Belgeleri adaylarca kontrol edilerek, fotoğraf ve yazılı bilgilerde hata olması halinde görevlilere düzeltilmek üzere iade edilecektir.Polis Meslek Yüksek Okulları giris sınavlarında basarısız olan adayların dosyalarında bulunan sahsi belgeleri mülakat tarihinden 1 ay sonra baslamak üzere 1 yıl süre içerisinde sahsen dilekçe ile talep edilmesi durumunda adaylara verilir.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET