Özel Harekat Alımlarında Askerlik Şartı Kaldırıldı

29 Ekim 2016 tarihinde çıkan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28’nci maddesine göre lise mezunu adaylardan özel harekat alımlarına yönelik askerlik şartı zorunluluğu kaldırılmıştır.

Önceki KHK’da askerlik şartı bulunmaktaydı. Emniyet teşkilatının personel ihtiyacının sadece askerlik yapanlarla doldurulamayacağının tahmin edilmesi askerlik şartının kaldırılmasında önemli etken olmuştur.

Özel harekat alımlarına yönelik Anayasa mahkemesinde gündemde olan KPSS olmadan memuriyet konusu tartışılmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin OHAL durumlarını dikkate alarak iptal etmeyeceğini düşünüyoruz.

 

676 sayılı KHK 28’nci madde:

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.”

 

Eski Hali

671 sayılı KHK 26’ncı madde:

MADDE 26- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı Kanunun geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkrası” ibareleri “altıncı fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuzaltı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.”

Comments
 1. İbrahim
  • editor
 2. şahsuvar
 3. Ali osman
 4. Ferdi
 5. ŞÜKRÜ
  • editor
 6. Muhammet
  • editor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir