PMYO Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik

Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

19 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 28946 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Diplomasını kaybedenlere, istekleri halinde mezun oldukları yüksekokul müdürlüğünce mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda yeniden belge verilmez. Ancak durumları yazı ile ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.” “(3) Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinden mezun olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere not dökümü (transkript) ve diploma eki ücretsiz verilir. Daha sonra Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacak olan not dökümü (transkript), mezuniyet belgesi ve diploma eki taleplerinde, her eğitim-öğretim yılı başlangıcında tüm Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince uygulanmak üzere Akademi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda, Akademi Döner Sermaye İşletmesine yatırılmak üzere ücret alınır.”

MADDE 2 –
 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

]]>

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET