PMYO Geçici Kayıt İçin Önemli Hatırlatma

Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Adayların Geçici Kayıtlarını yaptırmaları için yukarıda belirtilen belgeler ile 08-13 Ekim 2008 tarihleri arasında planlandıkları Yüksekokullara müracaat etmeleri gerekmektedir. Yüksekokullara planlaması yapılan adayların ilgili

yönetmeliğin 19. maddesi hükümlerine göre en geç 13 Ekim 2008 günü mesai bitimine kadar planlandıkları Polis Meslek Yüksek Okulunda geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar MADDE 20 – (1) Planlandıkları Yüksekokullara süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde yüksekokula kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

PMYO.NET ailesi olarak adaylara tavsiyemiz resmi duyuruları çok iyi takip etmeleri yönündedir.

]]>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir