PMYO mezunları için Kom. Yrd olmak

Komiser Yardımcılığı sınavına giriş şartları nelerdir?

a) (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı) En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,
b) Mesleğe girdikten sonra yapılan askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,
c) Son 3 yıl sicilinin olumlu olması,
d) Son 3 yıl içerisinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,
e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı devam eden adli veya idari soruşturması bulunmamak,
f) 18 yaşından sonra yapılan yaş tashihleri dikkate alınmamak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,
g) (Değişik: 11.10.2004 Bakan Onaylı) Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında  başarılı olmak şartları aranır.

]]>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir