PMYO Mülakat sınavı detayları

İlk aşamada; adayları Sağlık Yönetmeliğine göre değerlendirir. Bu aşamada, Kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu üyelerin görüşleri alınır ve değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.

İkinci aşamada;
adaylardan sözlüye esas olmak üzere Başkanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası Kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi ve istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade becerisi ve fizikî yeterlik olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Kurul üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna işlenir.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Kurul, adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verir.

Hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen adaylar, müracaat dönemi içinde başka bir Aday Değerlendirme ve Seçme Kuruluna müracaat edemezler.

Değerlendirme sonuçları aynı gün yüksekokul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılarak üç iş günü süreyle ilanen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir. Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararları kesindir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından verilen “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararlarında, ilgili madde hükümleri açık olarak belirtilir.

“POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen adayların dosyaları beş yıl, yazılı sınavda başarısız olan adayların dosyaları ise bir yıl süreyle Başkanlıkta ve Yüksekokul Müdürlüğünde saklanır. Bu süre içinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeleri adaylara geri verilir.

PMYO GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET