PMYO Mülakat Sınavı içeriği

PMYO sınavlarına başvuran adaylar öncelikle ön sağlık kontrolünden geçerler. Bu adaylar daha sonra fiziki yeterlilik sınavına ondan sonra da mülakat sınavına katılırlar. Mülakat sınavına katılabilmenin temel koşulu fiziki yeterlilik sınavından en az 60 puan almaktır. Fiziki yeterlilik sınavından en az 60 puan alamayan aday elenir. Ayrıca mülakat sınavında da en az 70 puan almak zorunluluğu bulunmaktadır.

Buna göre içeriği;

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.

Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

Comments
  1. bordobereli0s
  2. ghost
    • Adem
  3. Mehmet karakan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir