PMYO, POMEM ve FYO Öğrencilerine sınavla atanma tasarısı

Polis reformunu içeren kanun tasarısında PMYO’larda okuyan öğrencilerin tamamına mezun olduktan sonra atanabilmeleri için Polis Akademisinin yapacağı sınavda başarılı olma zorunluluğu getirildi.

 

GEÇİCİ MADDE 8­

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte polis meslek yüksek okullarında, polis meslek eğitim merkezlerinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarmda okutulan
öğrencilerden eğitimim başarı ile bitiren ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlar Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanırlar.

 

POLİS OKULU MEZUNLARI SINAVLA POLİS OLACAK

Mevcut sistemde, Polis Yüksek Okulu’nu bitirenler, diplomalarını aldıkları anda polisliğe kabul ediliyorlardı. Yeni sistemle, polis meslek yüksek okulundan mezuniyet, otomatik atama için yeterli olmayacak. mezun olanlar ayrıca bir sınava tabi tutulacaklar. Sınavda başarılı bulunanlar polis olarak atanacaklar.

Bu tasarının aşağıdaki şekliyle yürürlüğe girmesi mağduriyetler yaşatabileceği için bizim tavsiye ettiğimiz şekliyle değiştirilmesi uygun değerlendirilmektedir.

Mevcut tasarı:
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte polis meslek yüksek okullarında, polis meslek eğitim merkezlerinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulan
öğrencilerden eğitimini başarı ile bitiren ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlar Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanırlar.

Değiştirilmesini tavsiye ettiğimiz hali:
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten “sonraki alımlardan itibaren”, polis meslek yüksek okullarında, polis meslek eğitim merkezlerinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulan öğrencilerden eğitimini başarı ile bitiren ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlar Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanırlar.

“sonraki alımlardan itibaren” denmesi mevcut hakları koruyacaktır.

 

 

 

Twitter etkinliği

 

Comments
 1. metehan
 2. Muhammed Yuce
  • editor
 3. Abdullah
 4. Beyza
 5. Betul Akcan
 6. Tuna
 7. ayşe
 8. ahmt
 9. buteskilattakibaba

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir