Polis Reform Tasarısı: 2020 yılına kadar polis amir ihtiyacı (PAEM)

Polis teşkilatı eğitim reformlarından biri de ilk kademe amir ihtiyacı için üretilen çözüm. Tasarıya göre 2020 yılına kadar lisans mezunları arasından KPSS’de belirlenecek puanı alanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) bir eğitim öğretim dönemi özel eğitime tabi tutulacak.

GEÇİCİ MADDE 9

1/1/2020 tarihine kadar Emniyet Teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacım karşılamak üzere, lisans mezunları arasından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan ve yönetmelikle belirlenecek diğer şartlan taşıyanlar Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde bir eğitim­ öğretim dönemi özel eğitime tabi tutulabilirler.

Bu öğrenciler Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır ve bunlara harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.

Comments
 1. Biricik
 2. Furkan
 3. muhammet
 4. Hadi ÇOBAN
 5. fredo
 6. Emre
 7. kerem
  • editor
 8. Tayfun
  • Emre

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir