.

Polis Reformu Yasa Taslağı: POMEM başvurularında yaş şartı

Meclis sevk edilen Kanun tasarısında, ’e öğrenci alımındaki yaş sınırı değiştiriliyor.

HALİ HAZIRDAKİ DÜZENLEME

En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.

TASARIDA YER ALAN DÜZENLEME

Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla yirmialtı yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartlan taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Askerliğini yapmış olanlar için farklı bir yaş sınırı tespitinden vazgeçiliyor.

2- Sınav tarihi itibariyle 28 yaşından gün olmamış olmak şartı, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak değiştirilmektedir. Bu düzenlemeyle, Emniyet Genel Müdürlüğü, adayların beklentisinin aksine yaş sınırını düşürmektedir.

 

Comments
  1. yunus emre
  2. yunus emre
    • editor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir