Polisler, Artık Eğitim Durumundan Dolayı Nakil İsteyemeyecek

Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışanların hangi hallerde nakil olabilecekleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 4 Kasım 2008 tarihi itibariyle bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile, emniyette pek de uygulama alanı olmayan ancak yönetmelikte yazılı olan “eğitim durumundan nakil” ifadeleri yönetmelikten çıkarılmıştır.

 

 

 

DANIŞTAY KARARI

Bilindiği üzere daha önce memurlar.net’te yayımlanan 2006 tarihli haberde Danıştay’dan Eğitim Durumundan Nakle Yeni Açılım ele alınmıştı. Danıştay, kararında, Anayasa’da güvence altına alınan “kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı” hükmü gereğince, Hacettepe Üniversitesinin muvafakat vermeme yönündeki işleminin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

EMNİYET OLAN HAKKI KALDIRDI

Bir çok kamu kurumu personeline öğrenim durumundan dolayı nakil hakkı tanımamaktadır. Ancak emniyet personelini teşvik açısından bu yönde bir düzenlemeye yönetmeliğinde yer vermişti. Ancak verilen bu hak, Danıştay’ın da son kararıyla, benzer bir noktaya gelmiş olmasına rağmen geri alınmıştır.

MADDE MADDE DEĞİŞİKLİKLER

1- ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ YÖNETMELİK DIŞINA ÇIKARILDI

Hatırlanacağı üzere çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolar emniyet hizmetleri sınıfı içine alınmıştı. EGM, oluşacak hukuki sorunları ortadan kaldırmak üzere çarşı ve mahalle bekçilerinin yönetmelik hükümlerine tabi olmayacağını düzenlemiştir.

2- ÖĞRENİM DURUMU NAKİL HAKKI OLMAKTAN ÇIKTI

Polis memurunun veya eşinin, gördüğü öğrenimden dolayı nakil olabileceğini düzenleyen 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu hüküm şu şekildeydi:

“Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma, öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.

Yine bu düzenleme ile paralel olarak aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “d) Personelin Atama İstek Formu’nda belirttiği yerler ile özel durumları (çalışma, öğrenim vb.)” ifadesi aşağıdaki şu şekilde değiştirilmiştir: “d) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler.”

3- ÇOCUĞUN ÖĞRENİMİNDEN DOLAYI NAKİL İSTEME HAKKI DEVAM EDİYOR

Yönetmelik değişikliği çocuğun gördüğü öğrenimden dolayı nakil isteme hakkını kaldırmamıştır. Bilindiği üzere “Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme” hususu yönetmeliğin 40. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme şu şekildedir:

“Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.”

Bu husus Emniyet açısından oldukça önemlidir. Öyleki “zamandışı atamaları” düzenleyen yönetmeliğin 19. maddesinde, bu hususa da yer verilmiştir. Yani personelin çocuğu yurt veya yatılı okuma imkanına sahip değilse genel atama dönemleri beklenmeksizin atama isteğinde bulunulabilmektedir.

SONUÇ

Emniyet Genel Müdürlüğü, oluşan hizmet ihtiyaçlarını, personelin kendini geliştirmesine imkan tanıyan bir hakkı ortadan kaldırarak gidermeye çalışmıştır. Zamandışı atama düzenlemesi içinde yer almamasına rağmen önemli gördüğümüz ve memurlar.net’te yayımlanan Danıştay’ın karar değişikliğiyle uyumlu olan bir düzenlemenin kaldırılmış olması, personel motivasyonu açısından olumlu olmayacaktır. Genel Müdürlüğün sorunun çözümü için farklı çözüm alternatifleri düşünmesi daha uygun olacaktır. Danıştay’ın son kararıyla hukuki düzenlemde de memurlara öğrenim durumundan dolayı nakil hakkı tanınmasına doğru gidilirken, Emniyetin ileri değil “geri” bir düzenleme yapmasının uygun olmadığını düşünüyoruz.

Memurlar.Net

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET