Polislere askerlik muafiyeti Resmi Gazetede Yayınlandı

6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bugün itibariyle, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibariyle, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli takibat yapılanlar hakkındaki işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemi ertelecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

 

8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Emniyet Teşkilatında bugün itibariyle 36 bin 213 polis memuru askerlik hizmetini yapmamış görünmektedir. 2 bin 202 polis memuru ise şuan askerlik görevini yapmaktadır. 38 bin 415 emniyet teşkilatı mensubu ise askerlik hizmetini tamamlamış durumdadır.

DÜZENLEMEDEN;
KADRO VE/VEYA RÜTBE İLE İLİŞKİSİ DEVAM EDENLER,
POLİS EĞİTİM VE ÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLER,
POLİS EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ GİRİŞ SINAVLARINI KAZANANLAR,
YARARLANACAK

10 HİZMET YILINI TAMAMLAYANLAR, ASKERLİKLERİNİ YAPMIŞ SAYILACAK

POLİS, ASKERLİKTEKİ TEMEL EĞİTİMİ DAHİ ALMAYACAK

MİSYON KORUMA, YURT DIŞI GÖREVLENDİRME, HİZMETTEN SAYILACAK

10 YILLIK SÜRE, MEZUN OLDUKTAN SONRA FİİLEN GÖREVE BAŞLANILAN TARİHTEN BAŞLAYACAK

10 YILLIK SÜREYİ TAMAMLAMADAN AYRILAN, NAKİL OLAN VEYA MESLEKLE İLİŞİĞİ KESİLENLER, DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAYACAK

ŞUAN ASKERLİK HİZMETİNİ YAPANLAR TERHİS EDİLECEK

DAHA ÖNCE 10 YIL HİZMET YAPMIŞ OLMASINA RAĞMEN AYRILAN, NAKİL OLANLAR, DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAYACAK


ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6109 Kabul Tarihi: 5/2/2011

MADDE 1– 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7- Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.

Seferberlik ve savaş hallerinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2– 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ek 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren personelden halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir. Bu madde ile ek 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında; saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından adli takibat yapılmaz ve bu suçları işlediklerinden dolayı adli tahkikata başlanılmış olanların işlemleri ile bu suçlara ilişkin kesinleşmiş kararların infazı durdurulur.

GEÇİCİ MADDE 45- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Emniyet Teşkilatı kadrolarında Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olarak on yıl ve daha fazla süre ile görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel, ek 7 nci maddenin ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmaz.”

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Memurlar.Net

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET