Pomem Giriş Yönetmeliği

POMEM giriş yönetmeliği yazının devamında…

 

 

 

 

 

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği  09.05.2005

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunacak adaylarda aranacak nitelikleri, Değerlendirme Kurul ve Komisyonlarını ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

 

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

 

Başkan : Eğitim Dairesi Başkanını,

 

Başkanlık : Eğitim Dairesi Başkanlığını,

 

POMEM Müdürü : Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,

 

POMEM Müdürlüğü : Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

 

POMEM : Polis Meslek Eğitim Merkezini,

 

Öğrenci : Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,

 

Aday : Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayını,

 

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavını,

 

Sağlık Yönetmeliği : 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

 

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini

 

ifade eder.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir