Pomem Giriş Yönetmeliği

POMEM giriş yönetmeliği yazının devamında…

 

 

 

 

 

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği  09.05.2005

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunacak adaylarda aranacak nitelikleri, Değerlendirme Kurul ve Komisyonlarını ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

 

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

 

Başkan : Eğitim Dairesi Başkanını,

 

Başkanlık : Eğitim Dairesi Başkanlığını,

 

POMEM Müdürü : Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,

 

POMEM Müdürlüğü : Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

 

POMEM : Polis Meslek Eğitim Merkezini,

 

Öğrenci : Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,

 

Aday : Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayını,

 

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavını,

 

Sağlık Yönetmeliği : 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

 

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini

 

ifade eder.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET