POMEM Mülakat Sınavı Detayları

POMEM mülakat sınavında uygulamanın ne şekilde olduğunu ve detaylarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

 

Mülakat sınavında;

a) Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır.

b) Değerlendirme, her bir kriter için 15’er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden EK-1’deki Değerlendirme Formu’na işlenerek yapılır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.

 

Mülakat sınav sonucuna göre POMEM Öğrenci Adayı olur denilen adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılırlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir