Sağlık Şartları Merak Edilenler

Sağlık Şartları Merak Edilenler Polis Meslek Yüksekokullarına müracaat edecek adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı internet sitesini ziyaret ederek sağlıkla ilgili sorularına cevap bulabileceklerdir.

 

 

 

Buraya tıklayarak sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

 

SORU 1:Hangi operasyonlar öğrenciliğe girişe engel olmaz?

Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

Komplikasyonsuz apandektomi (apandisit ameliyatı ) ve kolesistektomi (safra kesesi ameliyatları ) operasyonları,

Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

Tam şifa bulmuş ingiunal herni ( kasık fıtığı ) operasyonlar,

Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,

Tonsillektomi ve rhinoplasti (burun operasyonları )ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik (işitme testi ) tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti (kulak zarı ameliyatları ) ameliyatı olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

Nefes almayı ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları öğrenciliğe engel değildir.

Ancak nefes almayı ve konuşmayı güçleştiren septum deviasyonları ameliyatla bu şikayetleri tamamen normale dönmesi koşuluyla öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 2: Diskromatopsi (renk körlüğü )öğrenciliğe engel teşkil eder mi?

İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel (kısmi ) veya total diskromatopsinin (renk körlüğü) olması öğrenciliğe engeldir.Tam ve sağlam olma koşuluyla öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 3: Gözde lazer operasyonları öğrenciliğe engel teşkil eder mi?

Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

SORU 4: Polis Kolejine alınacak öğrencilerde gözdeki görme kusuru dereceleri nedir?

Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olması koşuluyla öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 5: Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde gözdeki görme kusuru dereceleri nedir?

Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olması koşuluyla öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 6: Polis Akademisine alınacak öğrencilerde gözdeki görme kusuru dereceleri nedir?

Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçmeyecektir. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/10 olacaktır.

SORU 7: Demir eksikliği anemisi olanlar öğrenciliğe kabul edilir mi?

Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 8: Kalbinde fizyolojik üfürümü olanlar öğrenciliğe kabul edilir mi?

İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 9: Kardiyolojik açıdan ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişimizi etkilemez?

İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 10: Varisi olanlar öğrenciliği kabul edilir mi?

Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 11: Hepatit B veya Hepatit C  taşıyıcı olmak öğrenciliğe engel teşkil eder mi?

Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

SORU 12: Öğrenciliğe girişte aranan boy şartı nedir?

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.

Yaş                                                    Erkeklerde Boy (cm)                       Kızlarda Boy (cm)

13 yaşından gün almamış olan                   139                                        144

14 yaşından gün almamış olan                   144                                        147

15 yaşından gün almamış olan                   151                                        151

16 yaşından gün almamış olan                   156                                        156

17 yaşından gün almamış olan                   160                                        160

SORU 13: Öğrenciliğe girişte aranılan beden kitle indeksi nedir?

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından beden kitle indeksi aranmaz.

SORU 14: Solunum sistemindeki ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe engel teşkil etmez?

Solunum sistemi tam ve sağlam olacaktır. Toraksa (göğüs kafesine ) ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital (doğumsal ) anomali, kronik (müzmin) ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

Ancak:

İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus ( güvercin göğüs ), pektus karinatus ( kundarıcı göğüs ) ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 15: Çene yapısındaki bozukluklar öğrenciliğe engel teşkil eder mi?

Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,

Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 16: Ürogenital sistem ve kadın hastalıkları sistemine ait ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel etmez?

Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

Ancak:

Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar,

öğrenciliğe kabul edilirler.

SORU 17: Kas iskelet sistemine ait ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel teşkil etmez?

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

Ancak;

Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 18: Sinir sistemine  ait ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel teşkil etmez?

Sinir sistemi tam ve sağlam olacaktır.

SORU 19: Geçmişinde ruhsal rahatsızlık geçirmiş olmam öğrenciliğe engel teşkil eder mi?

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

SORU 20: Ailemde Ruhsal Hastalık geçiren veya halen hasta olan birinin olması öğrenciliğe girişe engel teşkil eder mi?

Ailenizde ruhsal rahatsızlık geçirmiş veya halen geçiren birinin bulunması öğrenciliğe girişe engel değildir.

SORU 21: Cilt hastalıklarına ait ne tür rahatsızlılar öğrenciliğe girişe engel teşkil etmez?

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Ancak;

Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi ( saç dökülmesi ) olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

SORU 21:Doğuştan mevcut olan rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder mi?

Doğuştan olan rahatsızlıklar (konjenital anamoliler) öğrenciliğe girişe engel olmaktadır.

TAVSİYE : Emniyet Teşkilatında öğrenci olmaya istekli adayların başvurularını yapmadan önce tam teşekküllü bir hastanede Yönetmeliğimiz çerçevesinde sağlık durumlarıyla ilgili kontrollerini yaptırmaları ileride mağdur olmalarını engelleyecektir.

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET