TEST ÇÖZÜM TEKNİKLERİ

Test Çözme TeknikleriTest teknikleri denildiğinde testteki soruların mantığının iyi anlaşılması gerekmektedir. Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz.

Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır.

Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik, ne fazla isteneni düşünmelisiniz. Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürsünüz. Oysa bazen böyle kolay sorular sormak da bu işin tekniğinin bir parçasıdır.

TEST ÇÖZÜM TEKNİKLERİ

Test teknikleri denildiğinde testteki soruların mantığının iyi anlaşılması gerekmektedir. Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz.

Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır.

Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik, ne fazla isteneni düşünmelisiniz. Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürsünüz. Oysa bazen böyle kolay sorular sormak da bu işin tekniğinin bir parçasıdır.

• Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorularla karşılaşırsınız. Ancak testin genelini standart bilgi birikimi ve yorum gücü ile çözülebilecek sorular oluşturur.

• Sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız. “Bu soru zor yapamam, bu soru kolay cevap x şıkkı” gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar kazanmak yerine kaybettirir.

TURLAMA TEKNİĞİ

• Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına TURLAMA TEKNİĞİ denir.

• Öğrenci, birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır.

• Turlu Soru Çözme Yöntemi testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile simgelendirmek o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

SORULARI ÇÖZERKEN?

• Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize sebebiyet verebilir.

• İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız.

• Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

• Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler. Soru kökünü okuyan zihin soruyu bu zihni hazırlıkla okuma eğiliminde olur.

HANGİ TESTTEN BAŞLAMALI?

• Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır.
• Genel ilke, en başarılı olunan dersten (testten) başlamaktır. En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle hangi testi çözüyorsanız zihinsel içeriğinizin de o konunun sınırları içinde olması gerekir.

SORU ÇÖZERKEN

• Her şeyden önce yapmamız gereken soruya yaklaşırken kendi mantığımızla değil sorunun mantığıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Çünkü her sorunun kendine has özel bir mantığı vardır.

• Öncelikle sorunun okunup anlaşılması daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Kesinlikle soruyu okurken cevabı düşünmeyin. Her iki durumun birbirinden ayrılması gerekmektedir.

• Ön yargılardan kaçınmamız gerekir. Soru bizden ne istiyorsa sadece onu düşünmek ve verilen bilgi üzerinde yorum yapmamamız gerekir. Soru cümlesi ve verilen bilgi bizim değer yargılarımıza ters gelebilir. Bu durumda “verilen bilgi ve sorulan soru” üzerinde durmalıyız.

• Soruları okurken mutlaka kılavuz olarak kurşun kalem kullanın ve önemli ipuçlarının altını çiziniz.

• Öncelikle soru cümlesini okuyarak ne istiyorsa altını çizin ve aklınızdan geçirin. Sonra metin kısmını okuyarak soruda sizden istenen kelimelerin altını çizin. Daha sonra şıkları elemeye başlayın.

• Soruları okurken mutlaka kılavuz olarak kurşun kalem kullanın ve önemli ipuçlarının altını çiziniz.

• İki şık arasında kaldığınız zaman; öncelikle soru cümlesini tekrar okuyunuz, sora iki şıktan size en kuvvetli geleni okuyarak metne geçiniz. Ulaşmak istediğiniz sonucu bulduğunuz zaman doğru cevap bu şıktır. Eğer bulamadıysanız doğru cevap diğeridir. Hemen diğer seçeneği işaretleyiniz.

• Her test bölümü arasında mutlaka en az üç dakika ara verilmeli, bu arada gözler dinlendirilmeli, vücut hareket ettirilmelidir. Kan dolaşımı hızlandırmalı, beynin ihtiyaç duyduğu enerji kan dolaşımı sayesinde verilmelidir.

• Uzun paragraf sorularını cevaplandırırken soru cümlesini okuduktan sonra paragraftan bir cümle okuyarak şıkları eleme yöntemini kullanın ve bunu paragraf bitene kadar devam ettirin.

• Soru cümlesini ve metni okurken kelimeleri tek tek okuma yerine gruplandırarak okumalıyız. Hızlı okuma hem anlamayı kolaylaştırır hem de daha az yorulmamıza neden olur. Bir diğer faydası da dikkatimizi daha çok toplamamıza yarar. Soruları cevaplarken soru köklerini çok dikkatli okuyun. Yanlışların çoğu soruyu iyi anlayamamaktan kaynaklanmalıdır.

• Sınavda bazı soru kökleri “hangisi değildir.” gibi olumsuz olarak verilmektedir. Bu durumda olumlu soru köklerine alışkın olan öğrenci, bu tip soruları yanlış cevaplandırabilir. Bu nedenle acele etmeden, ilk önce soruyu iyi anlamaya çalışın.

SORU ÇÖZERKEN ZORLANIYORSANIZ?

1. Konular hakkında yeterince bilgiye sahip değilsiniz.

2. Yeterince bilgi sahibi olmanıza rağmen :

a) Bu bilgileri kullanamıyorsunuz.
b) Bu bilgileri hatırlayamıyorsunuz. (Tekrar eksikliği)

3. Konularla ilgili bolca pratik (Test Sorusu Çözümü) yapmıyorsunuz.

SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN?

• Bilginin soru çözümünde nasıl kullandığını inceleyin.

• Çok sayıda kolay soru çözmekten sakınmayın. Bu, bilgiyi pekiştirir.

• Öğrendiklerinizi unutmamak için tekrarlamalısınız.

TEKRARIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK !

• Tekrar, bir anımsama yoludur. Daha önce öğrenilenler tekrar yoluyla anımsanır. Özel bir yetenek söz konusu değilse öğrenmenin temeli tekrara dayanır. Düzenli tekrar yapmayan bir öğrenci, daha önce öğrendiği bilgilerin çok azını anımsayacağı için, bilgiler arası bağlantı kurmakta zorlanır ve öğrencinin verimi düşer. Bu yüzdende öğrenmek için gayret boşa gitmiş olur.

• Tekrar yaparken beynin ilk ve son şeyleri daha iyi anımsadığını unutmayın. Buna göre anımsamayı artıracak şekilde zamanınızı organize edebilirsiniz. Örneğin, aralıksız dört saat çalışmak yerine, bu dört saati birer saatlik birimlere bölerseniz daha çok “ilk ve son” durumları yaratır ve daha kolay anımsarsınız. UNUTMANIN TEK İLACI PERİYODİK TEKRARDIR

OPTİK FORMUN KODLANMASI

• Test çözümünde kodlama da önemli bir yer işgal eder. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir.

• Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu asla bir zaman kaybı değildir. Çünkü Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde bir soru ile olan zihinsel bağınızın koparır, bir başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinç dışı bir faaliyettir.

• Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş bir cevap kağıdı görmek yerine dolu bir cevap kağıdı görmek kendinize olan güveni sağlamanıza yardım eder.

• Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl % 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız.

• Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş bir cevap kağıdı görmek yerine dolu bir cevap kağıdı görmek kendinize olan güveni sağlamanıza yardım eder.

• Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl %0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız

 

Kaynak: http://www.fenbilimleri.com/weboks/testteknik.asp

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET