Sayın ziyaretçi, PMYO.NET® polislik sınavları ve polislik mesleği ile ilgili soru-cevap platformuna hoş geldiniz! Taklitlerimizden Sakınınız.

Üye olmak için tıklayınız.

Twitter adresimiz @pmyonet

15,924 soru

45,475 cevap

8,099 üye

175 Kişi Aktif
0 Üye ve 175 Misafir

POMEM Başvuru Koşulları GENEL BİLGİ-1

152 hit
a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
 
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
 
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.
 
d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
 
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
 
1) Mahkûm olmamak.
 
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
 
3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
 
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
 
h)  Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
 
ı)   Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 
i)     Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
 
j)  8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
 
k)   KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
 
l)  İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.
 
 
 
Başvuru esnasında istenen belgeler
 
a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
 
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
 
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
 
d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu
 
e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
 
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
 
g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.
 
ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,
 
             İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.
10 Ocak 2014 POMEM kategorisinde Editor Kurucu (5,588,280 puan) sordu
4 Mart 2014 Editor yeniden kategorilendirildi

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

0 cevap 180 hit
180 hit 10 Ocak 2014 POMEM kategorisinde Editor Kurucu (5,588,280 puan) sordu
1 cevap 94 hit
94 hit 18 Ocak 2017 POMEM kategorisinde Kardelen0404 Yeni Üye (700 puan) sordu
1 cevap 57 hit
57 hit 21 Kasım 2014 POMEM kategorisinde kaderek Yeni Üye (510 puan) sordu
2 cevap 70 hit
70 hit 12 Temmuz POMEM kategorisinde Mahsusa Yeni Üye (800 puan) sordu
...