Deniz Astsubay Sınıfları nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel sınıfları; Muharip ve Yardımcı sınıflar olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Genel olarak; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda “muharip sınıflar” Astsubaylar için; güverte, makine, deniz piyade, deniz istihkam olarak adlandırılırken, “yardımcı sınıflar” Astsubaylar için; ikmal, idari, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni olarak adlandırılmaktadır.

Bu Sınıflar:

 

Topçu: 

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan topların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Topçu Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Topçu Astsubayları Suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak topların limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, top cephanelerinin bakımlarını yaparlar. Topu daima atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki topları çalıştıran sistemler; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Topçu Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak topa kumanda ederler.

Güdümlü Mermi:

Gemilerde bulunan güdümlü mermilerin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Güdümlü Mermi Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Güdümlü Mermi Astsubayları suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak güdümlü mermilerin atıcı sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, güdümlü mermilerin cephaneliklerinin bakımlarını yaparlar. Güdümlü mermi sistemlerini atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki güdümlü mermi atıcı sistemleri; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Güdümlü Mermi Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak atıcılarına kumanda ederler.

Torpido:

Gemilerde bulunan her çeşit sualtı silahının (torpidoların) bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Torpidocu Astsubay denir.

Yapacağı Görevler:

Torpidocu Astsubaylar suüstü gemilerine ve denizaltılara karşı kullanılacak sualtı silahlarının ve atıcı sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, sualtı cephanelerinin bakımlarını yaparlar. Sistemlerini daima atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki sualtı atıcılarını çalıştıran sistemler; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Torpidocu Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler. Ayrıca sualtı silahlarının hedefe yöneltilmesi ile ilgili atıcı sistemlerini kullanırlar.

Porsun:

Gemilerdeki her türlü gemicilik donanımının bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Porsun Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Gemilerde halatların, demirin ve demir zincirinin, gemicilikle ilgili her çeşit hareketli ve sabit donanımın bakımını ve çalıştırılmasını, bilir ve bunları kullanırlar. Geminin silahları ve makineleri dışındaki her şeylerinin bakımını yapar ve yaptırırlar. Özellikle boya hazırlama ve boya yapma konusundaki her yöntemi bilir ve çok iyi seviyede yaparlar.

Denizaltı Savunma Aletleri:

Gemilerde, uçaklarda ve helikopterlerde bulunan sonarların (ses sinyalleri ile sualtını gözetleyen cihazlar) ve benzeri akustik cihazların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Denizaltı Savunma Aletleri Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Sonar, denizaltı gemilerinin dalmış durumdayken tespit edilmesinde kullanılan akustik (ses sinyalleri ile çalışan) bir cihazdır. Denizaltı Savunma Aletleri (DSA) Astsubayları sonarların ve diğer akustik cihazların limanda bakımlarını ve seyir öncesi hazırlıklarını yaparlar. Akustik cihazları daima kullanılmaya hazır halde bulundururlar. Gerektiğinde akustik cihazlarını kullanarak denizaltı gemilerini tespit ederler. Deniz suyunun özellikleri (sıcaklık, tuzluluk, basınç gibi) sonarlardan yayımlanan, sonarlara veya diğer akustik cihazlara gelen ses sinyallerini çok etkilerler. Bu nedenle DSA Astsubayları deniz suyu ve deniz dibi özelliklerinin ses sinyalleri üzerindeki etkileri, bu etkilerin ölçülmesi veya tahmin edilmesi, bu amaca yönelik cihazların ve bilgisayar programlarının kullanılması konularını çok iyi seviyede bilir ve uygularlar.

Radar:

Gemilerde, uçaklarda, helikopterlerde ve kara birliklerinde bulunan radarları ve buna bağlı sistemleri kullanan Astsubaylara Radar Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Yaptığı elektromanyetik yayımın tespit edilmesi istenen cisme (gemilere, uçaklara, helikopterlere, füzelere, kara araçlarına v.b.gibi) çarparak geri dönmesi ile tespit yapan elektronik cihazlara radar adı verilmektedir. Radar Astsubayları; Deniz Kuvvetlerinde bulunan radar cihazlarını çalıştırır, istenen cisimlerin tespitini ve değerlendirmesini yaparlar. Radarlara ilave olarak; çalıştıkları yerde (Savaş Harekat Merkezinde “SHM’de”) bulunan haberleşme, elektronik tanıma tanıtma cihazlarını, iz masalarını, haritaları, elektronik seyir cihazlarını kullanırlar.

Elektrik:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her türlü elektrik sisteminin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Elektrik Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Gemilerde ve kara birliklerinde jeneratör ile üretilen veya şehir şebekesinden gelen elektrik enerjisinin kullanıcılara dağıtım ve iletimini sağlar, bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar, kullanır ve arıza durumunda onarırlar.

Yara Savunma:

Gemilerde ve kara birliklerinde yangınlarla, su basmalarıyla mücadele eden, birliklerin Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) savunmasını yapan Astsubaylara Yara Savunma Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Geminin yaralanarak su alması, su ve yakıt devrelerinin patlaması, dengesinin bozulması, yüzebilirliğinin tehlikeye girmesi, gemilerde veya kara birliklerinde yangın çıkması, Nükleer Biyolojik ve Kimyasal (NBC) tehdide maruz kalması durumlarında alınacak önlemleri bilir, bu önlemleri uygular, sistemlerin bakımını yapar, kullanır ve arıza durumunda onarırlar.

Elektronik:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her türlü elektronik sisteminin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Elektronik Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her türlü elektronik cihazın bakımını, onarımını ve operatörlüğünü yaparlar. Harekat, Silah ve Makine Elektronik olmak üzere üç ihtisas dalına ayrılırlar.

İdari:

Gemilerde ve kara birliklerinde yazışma görevleri yapan Astsubaylara İdari Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Gemiler ve kara birlikleri arasındaki yazışmaları, kurye hizmetlerini, dosyalamayı, arşivlemeyi askeri kurallar içinde yaparlar. Askeri personelin kimlik kartı, sağlık muayene fişi, lojman işlemlerini yürütürler.

Uçak Bakım:

Deniz Kuvvetleri K.lığının uçar unsurlarının mekanik ya da elektronik bakım onarımlarında görev alan Astsubaylara Uçak Bakım Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Deniz Kuvvetlerinin çeşitli uçar/kara birliklerinde görev yapmaktadırlar.

Deniz Piyade:

Deniz Kuvvetlerinin kara birliklerinde piyadecilik ve muhafız/hizmet bölük Astsubaylığı yapan Deniz Piyade Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Deniz piyade birliklerinde ve Kara birliklerinin güvenlik, muhafız ve hizmet birimlerinde görev yapmaktadırlar.

Teknisyen:

Birlik dahilindeki Bilgi Sistemlerine ait Sistem ve Cihazların Bakım, Birinci Kademe Onarımı görevlerini yapan Astsubaylara Obi Teknisyen Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Birlik dahilindeki otomatik bilgi işleme ait sistem ve cihazların bakım, birinci kademe onarımı ve çalışır vaziyette idamesinden sorumludur. Sorumlu olduğu sistem ve cihazların emniyetle kullanılmasını sağlar. BDE maksatlı dershane / laboratuvar ve simülatörlerin çalışır halde tutulması maksadıyla çıkabilecek arızaları giderir. Envanter dahilindeki Bilgi Sistem malzemelerinin faal olarak kalması ve çalışması için bakım /onarımlarını yapar. Bilgisayar Ağlarında oluşabilecek sorunlara müdahale eder.

Motor:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan dizel makinelerin ve gaz türbinlerinin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Motorcu Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Deniz Kuvvetlerinde kullanılan tüm dizel makinelerin, gaz türbinlerinin, kompresör, tulumba, valf, boru devreleri ve buna bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar ve kullanırlar.

Seyir:

Gemilerin bir mevkiden bir başka mevkie gitmesi için gerekli hesaplamaları yapan ve bununla ilgili sistem ve dokümanları kullanan Astsubaylara Seyir Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Seyir öncesinde geminin hareket edeceği limandan, geçeceği denizlere ve varacağı limana kadar seyir planını yapmak, seyir esnasında, elektronik cihazlardan, seyir aletlerinden, haritalardan ve seyir dokümanlarından faydalanarak geminin deniz üzerinde bulunduğu mevkii tespit eder ve harita üzerine işaretler, seyir ile ilgili ihtiyaç duyulan astronomik ve hidrografik diğer bilgileri ve etkileri hesaplarlar. Sorumlusu olduğu dokümanların ve seyir haritalarının düzeltmelerini yaparak güncelleştirir ve usulüne uygun muhafaza ederler. Elektronik ve mekanik seyir aletlerini kullanırlar. Bunlara ek olarak geminin görünür haberleşmesini yürütürler.

Telsiz:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan haberleşme cihazlarını ve buna bağlı sistemleri kullanan Astsubaylara Telsiz Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her çeşit haberleşme cihazını çalıştırır, birliğin haberleşmesini sağlarlar.

Mayın:

Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan mayınların bakımı ve kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Mayın Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Torpidocu Astsubaylar suüstü gemilerine ve denizaltılara karşı kullanılacak mayınların, mayın dökme sistemlerinin ve mayın tarama sistemlerinin limanda bakımlarını ve döküş veya tarama öncesi hazırlıklarını, mayınların bakımlarını yaparlar.

Deniz İstihkam:

Kara birliklerinde istihkam görevleri yürüten Astsubaylara İstihkam Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Bakım onarım ve istihkam K.lıkları ve faaliyet alanı içerisinde inşaat işlemleri olan birliklerde görev yaparlar.

İkmal:

Gemilerde ve kara birliklerinde lojistik görevleri yapan Astsubaylara İkmal Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler:

Gemilerde ve kara birliklerinde ihtiyaç duyulan para, mal ve hizmetin ihtiyaç yerinde ve zamanında bulundurulmasına yönelik her türlü (ihtiyacın tespiti, tedariki, depolanması, dağıtımı, sarfı) işlemi yürütürler. Tüketici birliklerde; malzeme yönetimi, mal saymanı, hesap sorumlusu, mal sorumlusu, tahakkuk memuru, avans mutemedi, lojistik planlama, sistem değerlendirme ve geliştirme, yedek parça yönetimi gibi alanlarda görev yaparlar.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET