Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru şartları nelerdir?

 1. Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna nelerdir?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler başvurabilir. Başvuru koşulları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,
 2. Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız yaşamamak,
 3. Askerlikle her ne sebeple olursa olsun ilişkisi bulunmamak, (Askerliğini yapmamış olmak.)

ç.         Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

 1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Askeri Okullara Girecek Öğrenci Adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine ve boy-kilo oranlarına sahip olmak,
 2. En fazla 21 yaşında olmak, (Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.)
 3. Her ne sebeple olursa olsun, lise ve dengi okullardan sonra bir yıldan fazla öğrenime ara vermemiş olmak,
 4. Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihe kadar okudukları okuldan mezun olmak,

ğ.         Başvuru yılında yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na girmek ve belirlenecek taban puan üzerinde puan almak,

 1. Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi, www.tekok.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.
 2. Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna nasıl ve nereden başvurulmaktadır?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru işlemleri, sadece www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden yapılmaktadır. İnternet başvurusu harici herhangi bir başvuru şekli (posta, optik form vb.) bulunmamaktadır. Başvuru işlemlerinin yapıldığı dönemde adayların, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunabilmeleri için www.tekok.edu.tr internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuruların kabul edilebilmesi için gerekli olan tüm detaylar ilgili internet adresinde yer almaktadır.

 1. Başvuru ve sınav tarihleri, öğrenim kolları ve baraj puanları nedir? (Geçmiş yıllarda neydi?)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurular her yıl Mart-Mayıs aylarında ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. Başvuruda bulunacak olan adayların Mart ayı itibariyle internet adresinden güncel bilgileri takip etmeleri gerekmektedir.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamaları, Haziran-Temmuz ayları arasında yapılmaktadır. Seçim aşamalarına, kaynak olarak belirlenen her bir öğrenim kolu için puan türü bazında tespit edilen YGS baraj puanlarının üzerinde not alan adaylar çağrılmaktadır. Giriş için ilave bir yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamalarına çağrı için duyurular, www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda yaklaşık olarak 72 ihtisas ve her ihtisasın farklı kaynak öncelikleri olduğundan tek bir taban puan uygulaması yapılmamaktadır. Her öğrenim kolu için taban puan uygulaması değişebilmektedir.

 1. Mezuniyetten sonra sınıf seçimleri nasıldır?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerin sınıflandırma işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve yönergede belirlenen usullere göre, 1’inci sınıf sonunda yapılmaktadır. Öğrencilerin bu hususta bir tercih önceliği bulunmamaktadır. Sınıflandırmayı öncelikli olarak belirleyen faktör, öğrencinin ortaöğretimden mezun olduğu alandır. Öğrencinin 1’inci sınıftaki akademik başarısı, İngilizce seviyesi ve disiplin durumu da sınıflandırmaya belli oranlarda etki etmektedir.

 1. Yüklenme senedi miktarı ne kadardır?

Yüklenme senedi miktarı, Askeri okullarda öğrenim gören öğrenciler için devlet tarafından yapılan harcamalar dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. Çeşitli sebeplerle Askeri Okullardan ayrılan öğrencilerin devlete ödeyecekleri tazminat tutarları, öğrencinin öğrenim gördüğü süre ve yapılan harcamalara göre değişkenlik göstermektedir.

 1. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunun kontenjan miktarı nedir?

Askeri okulların kontenjan miktarları Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre her yıl şekillenmektedir. Bu sebeple yıllara göre farklılıklar göstermektedir.

 1. Sınav ve seçim aşamalarında askeri personel çocuklarına ayrıcalık uygulanmakta mıdır?

Askeri personel çocuklarına sınav ve seçim aşamalarında herhangi bir ayrıcalık uygulanmamaktadır. Başvuru ve giriş koşulları bütün adaylar için aynıdır. Bu aşamalarda adayın ailesine değil; bilgi, beceri, kendini ifade, özgüven vb. hususlarına önem verilmektedir.

 1. Sağlık muayenesi yapılırken nelere dikkat edilmektedir. Sağlık kriterleri (Göz, Boy/kilo, yara/ameliyat izi gibi) nelerdir? İtiraz etme koşulları nelerdir?

Askeri okullara girişte uygulanan Sağlık muayeneleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenmiş olan esaslara göre uzman askeri doktor tarafından yapılmaktadır. Sağlık muayenesi yapmakla görevlendirilen asker hastanelerinin dışındaki hastanelerden alınan sağlık raporları dikkate alınmamaktadır.

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp “Askeri Öğrenci Olur.” Ön Sağlık Raporu almak için Askeri hastanelere gönderilen adaylara gerekli tüm bilgiler sevk esnasında anlatılmakta ve işlem maddelerini içeren yazılı pusula verilmektedir.

Yapılan sağlık muayenesi sonucunda tam sağlam olma koşulu aranmaktadır. Sağlık muayenesi sonucunda tam sağlam raporu alamayan adaylara itiraz hakkı tanınmaktadır. İtiraz etmek isteyen adaylara itiraz sevk belgesi düzenlenerek bir başka askeri hastaneye sevk edilmektedir. İtiraz hastanesinden olumsuz rapor alan aday elenmekte olup, olumlu rapor alınması halinde aday hakem hastaneye sevk edilmektedir. Hakem hastaneden de olumlu rapor alınması halinde adayın ön sağlık raporu sonucu olumlu olarak kabul edilmektedir.

 1. Mülakat sınavlarında ne tür sorular sorulmaktadır?

Mülakat sınavları adayların konuşma ve kendinin ifade edebilme yeteneği, askerliğe ve havacılığa uygunluğu, mesleğe yönelik istekliliği ve psikolojik özelliklerini belirlemeye yönelik adayla yüz yüze yapılan, sözlü iletişim gerektiren ve soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla mülakat sınavlarında adayın bu özelliklerini belirlemeye yarayacak sorular sorulmaktadır.

 1. Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi’nde neler yaptırılmaktadır ve puanları nedir?

Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi’nde adayların askerlik ve havacılık için gerekli fiziki yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için yapılan fiziki yetenek değerlendirme testi kriterleri başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. Bu aşama ile ilgili bilgileri içeren tablo www.tekok.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 1. Okul dönemlerindeki yaz kampları nasıldır?

Bu kamplar yaklaşık bir ay sürmekte olup; amacı öğrencilerin fiziki yeterliliğini ve askeri bilgisini artırmaktır. Bu kamplarda spor, atış, yüzme, askerlik bilgisi, beklenmedik durumlara karşı davranış tarzları vb. konulardaki eğitimler yer almaktadır.

 1. Okulda verilen eğitimin kalitesi ne seviyededir? Sivil eğitim ile karşılaştırıldığında seviyesi nedir?

Çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde rol oynayabilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve mesleki, yabancı dil ve sosyal bilimlerde, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla sınıflarına ilişkin temel ihtisas özelliklerini kazandırmaktır.

Ön lisans dersleri alanında akademik kariyer sahibi askeri öğretim elemanları ile İzmir’de bulunan üniversitelerden gelen sivil öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dolayısıyla Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda verilen eğitimin, benzer bölümleri bulunan sivil meslek yüksekokullarından çok farkı bulunmamaktadır.

 1. Verilen maaş yeterli midir?

Askeri öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sebeple paraya ihtiyaç duyulmamaktadır. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyeti sonrasında “Astsubay Çavuş” rütbesiyle göreve başlayan personele verilen maaş, tanınan sosyal imkânlar (lojman, ordu evi, kamp vb.) ve görev tazminatları ile birlikte değerlendirildiğinde ülkemiz şartlarında yeterlidir.

 1. Askeri okulda sosyal yaşam nasıldır ve karşılaşılan zorluklar nelerdir?

yatılı okul statüsündedir. Askeri öğrencilerin akademik, askeri ve bireysel gelişimlerinin sağlanmasına yönelik eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programlarının yanında öğrenciler için sosyal imkânlar tanınmaktadır. Kültürel ve inceleme gezileri düzenlenmekte, ulusal ve uluslar arası sportif müsabakalara katılım sağlanmakta, haftalık sinema gösterimleri yapılmakta, basketbol, voleybol, tenis, halk oyunları, halk müziği, fidan yetiştirme, tiyatro, resim, satranç, ebru gibi çeşitli branşlarda öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanlarda çalışmalar yapabilmeleri için imkânlar sunulmaktadır. Ayrıca, İzmir’de bulunan öğrenciler, hafta sonu için evci iznine çıkabilmektedirler.

 1. Çifte vatandaş olan T.C. vatandaşları askeri okula başvurabilir mi?

Çifte vatandaş olan adaylar askeri okullara başvurabilirler fakat herhangi bir askeri okulu kazanmaları durumunda diğer vatandaşlık hakkından vazgeçmeleri, sadece T.C. vatandaşlığında bulunmaları gerekmektedir.

 1. Aile fertleri veya yakınlarından birinin herhangi bir suçtan ceza alması veya baş örtüsü/türbanlı olması durumu okula giriş için sorun teşkil ediyor mu?

Yasal mevzuat gereği adayın kendisi dışında, aile fertleri veya yakınlarından birinin herhangi bir suçtan ceza alması okula giriş için engel değildir. Okula giriş için aile fertlerinin veya yakınlarının baş örtülü/türbanlı olması/olmaması şartı aranmamaktadır.

 1. Öğrencilerin gittikleri dershaneler, Askeri Okullara girişte sorun yaratmakta mıdır?

Hayır, böyle bir sorun bulunmamaktadır.

 1. Askeri okullarda öğrencilerin günlük yaşamları nasıldır?

Askeri okullarda öğrencilerin günlük yaşamları günlük evkat cetveli denen bir program dahilinde yürütülmektedir. Bu program kalkma-yatma, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, akademik eğitim, askeri eğitim, spor, bireysel gelişim için planlanan saatleri içermektedir. Planlı faaliyet ve eğitimlerin dışında kalan zamanları kendileri değerlendirmekte, hafta sonlarını ise izinli olarak geçirmektedirler.

 1. Mecburi hizmet süresi nedir?

Mecburi hizmet süresi 10 yıldır.

 1. Kız öğrenciler neden Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’na alınmamaktadır?

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bayan astsubay istihdam edilmemesi nedeniyle Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna kız öğrenci temin edilmemektedir.

 1. Askeri okullarda ve birliklerde mescit var mıdır?

Tüm askeri birliklerde mescit bulunmaktadır.

 1. İstenildiği zaman okuldan ayrılma imkanı var mıdır?

Öğrenciler, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda bulunduğu süre içerisinde devlet tarafından kendisine yapılan masrafları ödemek koşuluyla, istediği zaman ayrılabilmektedirler.

 1. Mezun oldukları zaman nerelerde görev yapılmaktadır?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan astsubaylar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan birliklerde, ihtisaslarına uygun görevleri yapmaktadır.

 1. Okudukları okulların not ortalamalarının sınavlara etkisi ve sınavların içeriği nedir?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için, okul not ortalamasının bir etkisi bulunmamaktadır. Sadece başvurunun yapılacağı yılın Haziran döneminde mezun olma koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların akademik bilgi seviyeleri, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ölçülmektedir. YGS’den başka Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna girişte akademik bilgi seviyesini ölçme amaçlı başka bir yazılı sınav uygulanmamaktadır.

 1. Sivil hayatlarında okul disiplin kurulları tarafından verilen cezaların askeri okullara girişte engel teşkil etmekte midir?

Hayır teşkil etmemektedir.

 1. Türk Hava Kuvvetlerinin dünyadaki yeri nedir?

Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın önde gelen hava kuvvetlerinden biridir. Uluslar arası görev ve tatbikatlarda Türk pilotlarının gösterdikleri başarılar diğer ülkeler tarafından takdir edilmektedir. İkili anlaşmalar kapsamında bazı ülkelerin pilotlarının harbe hazırlık eğitimleri de Türk Hava Kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda envanterimize girecek olan F-35 isimli yeni nesil savaş uçağının üretiminde ortak olan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Görünmez uçak olarak tarif edilen F-35’lerin envantere girmesiyle birlikte, Türk Hava Kuvvetleri güçüne güç katacaklardır.

 1. Askeri okullarda okuyan öğrencilerin evci çıkma imkânı nasıldır?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri birinci dereceden yakınlığı bulunan akrabalarında (anne, baba ve evli olmak şartıyla kardeşleri), İzmir garnizon sınırları içerisinde evci izinlerini geçirebilirler.

 1. Okuldaki masraflar kime aittir?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

 1. Tayin olunacak garnizonlar nerelerdir ve ne kadar sürede tayin olunmaktadır?

Ülke genelinde bulunan hava birlikleri görev yerleridir. Bu süreler, tayin olunan garnizona göre değişmektedir. (Doğu illerine tayin olanlar en az 2-4 yıl, Batı illerinde görev yapanlar ise sınıfına göre en az 5-8 yıl görev yapmaktadır.)

 1. Askeri okulda okumak çok zor mu?

Askeri okullarda okumak zor değildir. Her okulda olduğu gibi başarmak için hedef koymak, azimli olmak ve düzenli-disiplinli olmak ve vaktinde, yeteri kadar ders çalışmak gerekmektedir.

 1. Askeri okullara girişlerde torpil yapılmakta mıdır?

Her adaya eşit muamele yapılmaktadır. Seçim aşamalarında başarısız olan adaylarımız istedikleri zaman bize başvurup elenme nedeni ile ilgili detaylı bilgi alabilmektedirler. Sadece şehit/gazi çocuklarına, baraj puan ve kontenjan konusunda, kanun ve yönetmelikçe gereği, bir ayrıcalık tanınmaktadır.

 1. Askeri okullardan hangi sebeplerle öğrencilerin ilişiği kesilmektedir?

Öğrencilerin, kanun ve yönetmelikte belirtilen esaslara göre, aşırı disiplinsizlik, akademik başarısızlık ve sağlık sebebiyle askeri okullardan ilişikleri kesilmektedir.

 1. Astsubay olduktan sonra ve emeklilikte hangi sosyal haklardan faydalanabiliriz? Emeklilik yaşı nedir?

Astsubaylar, görevdeyken lojman, orduevi, özel eğitim merkezi gibi sosyal tesislerden yararlanabilmekte, ayrıca OYAK üyeliğinin getirdiği avantajlardan da istifade edebilmektedirler. Emekli olduktan sonra ise, lojman dışında diğer tüm sosyal tesislerden yaralanma hakkına sahip olmaktadırlar.

 1. Yurtdışı daimi/geçici görevlere seçilebilmek için hangi kriter/özellikler aranıyor?

Yabancı dil seviyesinin iyi olmasının yanında görev yapılacak yerde kadronuzun bulunması gerekmektedir. Yurtdışı daimi görevlere seçilebilmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından her yıl yapılan Genel Dil Sınavı notu, geçici görevlere seçilebilmek için ise YDS (Yabancı Dil Sınavı) sınavı notu dikkate alınmaktadır.

 1. Şehit ve gazi yakını olmak ek puan kazandırıyor mu?

Şehit/gazi çocuğu olanların seçim aşamalarına çağrılmaları için kendi alanları ile ilgili belirlenen taban puanın % 90’ını almaları yeterlidir.

 1. Sivil bir üniversiteden mezun olup asker olmak mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Kuvvet Komutanlıkları, her yıl ihtiyaç duydukları sınıflarda dış kaynaktan muvazzaf subay, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay temini yapmaktadır. Kaynak olarak belirlenen bölümlerden mezun olmanız halinde www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunun öğrenci kaynağını lise ve dengi okul mezunları oluşturmaktadır.

 1. Silahlı Kuvvetler personelinin faydalandığı sosyal imkânlar (lojman, yazlık kamp vb.) nelerdir?

Silahlı Kuvvetler personelinin faydalanabileceği pek çok sosyal imkân mevcuttur. Lojman, yazlık ve kışlık kamplar, ordu evleri, askeri misafirhaneler, personelin hem kendisi hem de ailesi için ücretsiz kurslar bunların bazılarıdır.

 1. Sabıkalı akrabam okula girmeme engel olur mu?

Hayır, olmaz.

 1. Okulda okurken psikolojik baskı yapılıyor mu?

Böyle bir durum söz konusu değildir. Askeri okulların amacı, öğrencileri askerlik mesleğine hazırlamaktır, bu hedefe ulaşmanın yolu da iyi bir akademik eğitimden geçer, psikolojik baskının bu eğitimde yeri  yoktur.

Askeri okullarda bulunan psikolog ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanları tarafından öğrencilerle periyodik görüşmeler yapılarak yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeleri sağlanmaktadır.

 1. Sivil liselerden Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna yatay veya dikey geçiş mümkün mü?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için buna benzer bir uygulama bulunmamaktadır.

 1. Akademik dersler zor mu?

Zorluk derecesi kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu diğer Meslek Yüksekokullarıyla birçok derste aynı müfredata sahiptir. Düzenli ve disiplinli çalışmayla akademik derslerden kolaylıkla başarı sağlanabilecektir.

 1. Dövmesi olanlar okullara girebiliyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askeri Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Kriterlerine göre adayların ön sağlık muayeneleri ve hastane sağlık muayeneleri icra edilmektedir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre kalıcı dövme yaptıran adaylar; ön sağlık muayenelerinden ve hastane sağlık muayenelerinden elenmektedir.

 1. Okula kazanıp girdikten sonra ayrılma süresi ne kadar?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun eğitim süresi 2 yıldır. Bu süreç içerisinde, öğrenciler istediği zaman okuldan ayrılabilmektedirler.

 1. Mezun olunan okul türünün ve diploma notlarının mülakat aşamasında bir etkisi var mı?

Mülakat aşamasında, adayların mezun oldukları okul türleri ve diploma notları değerlendirmeye alınmamaktadır. Adayların akademik seviyeleri belirlenirken, YGS sınavından almış oldukları ham puan değerlendirmeye alınmaktadır.

 1. Astsubaylar uçuş eğitimi almakta mıdır?

Hava Kuvvetleri Komutanlığının pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla pilotaj eğitimi verilen okul Hava Harp Okulu’dur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda yetişen astsubaylar ise, uçuşu destekleyen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçuş faaliyetlerinde önemli pay sahibi olan teknik personel olarak görev yapmaktadır.

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET