POMEM adaylarının yaş mağduriyeti

Polislik mesleğini icra etmek isteyen binlerce üniversite mezunu genç önlerine sürülen yaş sınırı nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor.

alımlarında keyfi olarak 30 yaş sınırının uygulandığını belirten Yaş Mağdurları konu ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameyi gerekçe göstererek soluğu mahkemede aldı. İnternet üzerinde bir araya gelerek forumlarda konuyu derinlemesine bir şekilde irdeleyen yaş mağdurları konu ile ilgili muhatap bulamamaktan şikayetçi. Bünyesinde var olduğu iddia edilen paralel yapı nedeni ile sıkıntılı günler geçiren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün alımlarında 35 olması gereken yaş sınırını keyfi olarak 30 olarak belirlediğini belirten mağdurlar yaş sınırının 2014 alımlarına kadar güncellenemesini istiyor. Dava açan isimler gerekçe olarak; 02/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73/1-1 maddesiyle yeniden düzenlenen 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesinin 2. fırkasına göre alımlarında emniyetin 30 yaş sınırı koyması hukuksuzdur. ilgili KHKnın 2. Fırkasında ?Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları(EGM özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşudur.) tarafından mesleğe özel yarışma sınavına( alımları bu şekilde yapılır.) tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır. diyerek yaş sınırını pomemi kapsayacak şekilde 35′ e çekmiştir.

İlgili kanun hükmünde kararname hükümlerinin de dikkate alınarak pomem alımlarında uygulanan yaş sınırının güncellenmesini arz ederim. l) 657 sayılı Kanunun; 1) Ek 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır. maddelerini gösterdi. Mağdurları; ”Polislik alımlarında uygulanması gereken yaş sınırı varsa üst sınır değil alt sınır konmalı” şeklinde görüş bildirdi. Mağdurlar, polis memuru genç arkadaşların mesleğin ciddiyetini taşıyamadığı vatanadaş ile yaşadığı dialog sorunlarının yanı sıra psikolojik olarak da mesleğin zihinsel yükünü taşıyamadığı yönünde görüş bildirdi.memurlarnet

editor

2006 yılından bugüne polis olmak isteyenlerin rehberi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Uyarı ve Bilgilendirme: PMYO.NET sitemiz özeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi'ni (PA) temsil etmez. Sitedeki veriler, bilgilendirme amaçlı ve gayrı resmidir. Olası bir hak kaybından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Sitemizde yayınlanan reklamların sorumluluğu reklam verenlere aittir. PMYO.Net'in; reklamını yayınladığı kurum, kuruluş veya tüzel kişilik ile bir bağlantısı yoktur. 2006-2023 PMYO.NET